Bedömning och betyg

Grundskolan

I grundskolan ges betyg i årskurs 6, 7, 8 och 9. I årskurs 6-8 ges terminsbetyg i slutet av höst- och vårterminen. Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 7.

I årskurs 9 ges terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasiekskolan. I grundskolan är den nya betygsskalan sexgradig, med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F).

Höstterminen 2012 sätts betyg i årskurs 6 för första gången. Du kan läsa mer om bedömning, betygsskalan, betygssättning, de nationella proven samt vad som gäller när eleven är frånvarande från skolan genom att besöka Skolverkets webbplats

Grundsärskolan
Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier.

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9, och när ett ämne har avslutats.

I grundsärskolan är det betygsskalan femgradig (A, B, C, D eller E) som ska användas. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyget F och streck används inte i grundsärskolan.

Dela:

Relaterade länkar