Elev i skola utanför Solna

Bra att veta för dig som har ett barn som är folkbokfört i Solna och har en placering i en skola utanför Solna.

Avtal

Om ditt barn får en skolplacering utanför Solna behöver kommunen där ditt barn går i skolan och Solna stad skriva ett avtal. Be skolan ta kontakt med Solna stad, barn- och utbildningsförvaltningen, för ett avtal mellan kommunerna.

Anmälan om inkomst

Går ditt barn i en skola utanför Solna och har en fritidsplacering, ska du anmäla hushållets gemensamma inkomst med blanketten "anmälan om bruttoinkomst". Blanketten skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen i Solna.

Anmälan av bruttoinkomst (PDF-dokument, 78 kB)

Dela: