Grundskola och grundsärskola

I Solna stad finns det 19 grundskolor och grundsärskolor. Det finns både kommunala och fristående skolor som erbjuder olika inriktningar. Vi vill att alla barn ska kunna nå sin fulla potential!


Foto: Casper Hedberg

Om grundskoleutbildningen

Grundskolan är obligatorisk för alla barn i åldern 6–16 år. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass en del av den obligatoriska utbildningen. Grundskolan ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

För barn upp till 13 år, som går i skolan, finns möjlighet att gå i fritidsverksamhet.

Kommunal eller fristående skola

Huvudmannen för den kommunala skolan är kommunen. En fristående skola kan drivas av privata företag men även av icke-vinstdrivande stiftelser. De kommunala och fristående skolornas verksamhet finansieras av skattemedel, så kallad skolpeng. Skolan är avgiftsfri oavsett om det är en kommunal eller fristående verksamhet. Skolorna följer skollag och läroplaner samt andra styrdokument och är öppna för alla barn.

Jämför skolor

Du kan läsa om varje skola på respektive skolas hemsida. De flesta skolorna har också öppet hus inför ansökan till förskoleklass i november och december. Då kan du besöka skolan, ställa frågor och få information.

Du kan också jämföra skolor:

  • väljaskola.se från Skolverket gör det enkelt att jämföra skolor över hela landet.
  • Siris är skolverkets tjänst för att jämföra skolor. Jämförelser kan även göras på hemsidan Grundskolekvalitet. Sidan är under uppbyggnad.

Grundskolor i Solna

Söka skola

I december till januari är ansökningsperioden till förskoleklass. Du ansöker i e-tjänst förskola & skola.

Läs mer om du vill byta skola eller flyttar till Solna under terminen

För elever som är nyanlända till Sverige

Vårdnadshavare till barn i åldern 7-16 år som just har kommit till Sverige ska kontakta kontaktcenter tel 08-746 10 00 eller kontakt@solna.se.

Inom skolans ram erbjuder rektor alla elever som nyligen kommit till Sverige intensiv undervisning i svenska som andraspråk.

Målsättningen är att eleverna så snart som möjligt ska få goda kunskaper i det svenska språket.

For students who have newly arrived in Sweden

Children between the ages of 7 and 16, who have newly arrived in Sweden, should contact kontaktcenter ph 08-746 10 00 or kontakt@solna.se.

Under the school's auspices, the Headmaster will arrange for all newly arrived students to receive intensive education in Swedish as a second language.

The goal for these students is to acquire a good knowledge in the Swedish language as soon as possible.

Dela: