Ansöka till förskola och pedagogisk omsorg

För att ditt barn ska få plats i den förskola som passar ditt barn och familjen bäst är det bra att vara ute i god tid. Ju tidigare du ställer ditt barn i kö desto bättre. Ditt barn kan börja i förskolan från att det är ett år.

Du kan ställa barnet i kö till förskola cirka en vecka efter att barnet fått personnummer. Om du eller ditt barn saknar de fyra sista siffrorna i personnumret ansöker du om placering med blanketten Anmälan till Solnas förskoleverksamhet (PDF-dokument, 119 kB).

Det brukar finnas flest platser lediga i förskolan i augusti eftersom att flera äldre barn slutar för att börja i förskoleklass. När platserna är fyllda finns inte möjlighet att ta in fler. Det innebär att när en förskola har fyllt sina platser i augusti och januari kan inte något nytt barn börja om inte ett annat barn slutar.

Ansöka i e-tjänst förskola & skola

Vårdnadshavare i Solna kan välja kommunal förskoleverksamhet eller verksamhet som drivs av en privat anordnare, så kallad fristående verksamhet. Det finns fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Du kan även välja finsk-svensk avdelning på Thors förskola. Ansökan gör du i e-tjänsten.

Om du önskar förskoleverksamhet i en annan kommun måste du vända dig direkt till den kommunen eller förskolan.

Familjer boende i Solna loggar in i e-tjänsten med e-legitimation eller mobilt bank-id för att:

  • Ansöka om barnomsorg,
  • Tacka ja eller nej till erbjudande om plats,
  • Registrera schema
  • Fylla i inkomst
  • Ändra kontaktuppgifter
  • Ställa ditt barn i kö för att byta förskola eller pedagogisk omsorg

Familjer som flyttar till Solna, läs på Flytta in- flytta ut.

Skollagen 2 Kap 7 §
När vårdnadshavaren har anmält behov av plats inom
förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen ska kommunen
erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål.

Byta förskola eller pedagogisk omsorg

Om du vill byta förskola eller pedagogisk omsorg behöver du göra en ny anmälan i e-tjänsten. Ditt barn blir erbjuden en plats enligt turordningen.

Eftersom du redan har en plats i Solna stad har du inget garanterat datum för när du får en ny plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

Dela: