Uppsägning av förskoleplats

Om du inte längre vill ha en plats i förskolan eller pedagogisk omsorg ska du logga in i e-tjänst förskola & skola och säga upp din plats.

Uppsägningstiden är en månad oavsett om barnet går i en kommunal eller fristående verksamhet.Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt, oavsett om ditt barn använder platsen eller inte.

Uppsägningsdatum räknas från den dag uppsägningen registrerats i e-tjänsten av barn- och utbildningsförvaltningen.

Uppsägning från Solna stad

Om ditt barn är borta från förskolan eller pedagogisk omsorg utan att du anmält frånvaro, får barnet behålla platsen i högst två månader. Därefter har Solna stad eller huvudmannen rätt att skriftligen säga upp platsen.

Platsen kan också sägas upp om du har obetalda räkningar, om inte särskilda skäl föreligger enligt skollagen 8 kap. 7 §.

Om uppsägning sker från Solna stads sida är uppsägningstiden en månad och ska meddelas skriftligen.

Om du säger upp ditt barns plats, men önskar en ny placering i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem inom fyra månader, räknas placeringen som om den har fortgått hela perioden. Avgiften debiteras retroaktivt för de månader som barnet inte använt platsen. Avgiften för den perioden blir densamma som den senast gällande.

Inför förskoleklass

Uppsägning av blivande sexåringar gör kommunen automatiskt. Platsen sägs upp till och med 31 juli. Vill du avsluta platsen tidigare gör du det senast en månad i förväg i e-tjänst förskola & skola.

Om du önskar placering för ditt barn på fritidshem ska du inte säga upp platsen.

Ingen uppsägning vid byte av förskola

Vid byte av förskola inom Solna behöver ingen uppsägning göras. Det gäller oavsett om bytet är från kommunal till fristående verksamhet eller tvärtom.

Om du ångrar att du tackat ja till en erbjuden plats och meddelar detta innan angivet placeringsdatum gäller ingen uppsägningstid.

Avsluta ditt barns plats i e-tjänst förskola & skola

Dela: