Bra att veta om ansökan och erbjudande

För att ditt barn ska få plats i den förskola som passar ditt barn och familjen bäst är det viktigt att vara ute i god tid. Ju tidigare du ställer ditt barn i kö desto bättre.

Du kan ställa barnet i kö från den dag som ett personnummer tilldelats barnet. Därefter tar handläggningstiden ungefär en vecka tills barnet kan placeras i kön.

I augusti tas de flesta barnen in i förskolorna eftersom att många barn slutar för att börja i förskoleklass. Även i januari brukar flera platser bli lediga. När platserna är fyllda finns inte möjlighet att ta in fler. Det innebär att när en förskola har fyllt sina platser i augusti och januari kan inte något nytt barn börja om inte ett annat barn slutar.

Garantiplats
I vissa delar av Solna stad är det längre köer än i andra. Det kan därför vara svårt att få plats på önskad förskola. Enligt lag ska kommuner erbjuda plats inom 4 månader från det att vårdnadshavare har anmält behov. Det innebär att om ditt barn behöver en plats i förskolan i januari, behöver du ställa dig i kö senast i september.

Köerna är ibland långa, då kan garantierbjudandet bli till en annan förskola än den du har önskat. Om du tackar nej till en garantiplats är det bra att veta att platsgarantin inte längre gäller.

Tänk på att du måste svara på platserbjudandet inom fem dagar, annars tolkas det som att du tackat nej till platsen.

För fristående förskolor gäller inte platsgarantin.

Köplatsen
När du ansöker om plats i förskolan kan du ställa ditt barn i kö till fem olika förskolor. Du kan välja fem förskolor i samma område, eller i olika områden.

När du får ett erbjudande om plats på en av förskolorna och du tackar ja stryks de övriga förskolorna från kön. Om du vill stå i kö till någon av de andra förskolorna får du alltså ställa dig i kö igen. Din nya köanmälan aktiveras först när placeringen är registrerad. Det är därför viktigt att skicka in kontraktet för placeringen så fort som möjligt.

Turordning
När det finns en ledig plats i en av förskolorna så gäller en specifik turordning. Först i turordningen står barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling. Näst på tur är syskon till barn som redan har en plats i den aktuella förskolan, därefter är det de barn som stått längst tid i kön som erbjuds garantiplats. Om det är flera barn som har samma kötid får det barn som är äldst plats före det yngre barnet.

Ansökan via e-tjänsten
Vårdnadshavare i Solna kan välja kommunal förskoleverksamhet eller verksamhet som drivs av en privat anordnare, så kallad fristående verksamhet. Ansökan ska göras via e-tjänsten.

Om du önskar förskoleverksamhet i en annan kommun måste du vända dig direkt till den kommunen eller förskolan.

Familjer boende i Solna loggar in på e-tjänsten med e-legitimation eller användar ID och lösenord för att:

  • ställa barn i kö,
  • få placeringserbjudande,
  • ändra schema, ändra inkomst m m

Användar ID och lösenord gäller för de vårdnadshavare som är folkbokförda på samma adress som barnet/barnen.
Barnet måste ha ett personnummer innan en ansökan kan göras.
Familjer som flyttar till Solna, läs på Inflytt-utflytt.

Skollagen 2 Kap 7 §
När vårdnadshavaren har anmält behov av plats inom
förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen ska kommunen
erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen

08-734 24 24

BUF-d­irekt­@solna.se

Postadress

Stadshusgången 2
171 86 Solna

Skicka meddelande till Förskola