Uppdatera inkomst i e-tjänst förskola & skola

Från och med 2017 behöver de hushåll i Solna som har barn i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb uppdatera sina inkomstuppgifter en gång/år. Detta för att säkerställa att alla familjer betalar rätt avgift.

Hur mycket hushållet ska betala för barnomsorgen beror på:

 • den sammanlagda inkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört, oavsett familjerelationer,
 • syskonrabatt,
 • närvarotid i förskolan,
 • reducerad avgift för allmän förskola.

Vårdnadshavare registrerar inkomsten i e-tjänst förskola & skola.

Ett år efter att vårdnadshavare har registrerat hushållets gemensamma inkomst kommer årligen sms och/eller e-post om att uppdatera inkomsten i e-tjänsten. Det är därför viktigt att alla kontaktuppgifter i e-tjänsten är uppdaterade. Inkomsten behöver uppdateras en gång/år oavsett om den är förändrad eller inte.

Om ingen uppdatering görs av inkomsten efter uppmaning och påminnelse kommer nästa avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller fritidsklubb att debiteras enligt maxtaxan.

Årlig uppdatering av inkomst

 1. Vad räknas som inkomst när ni beräknar hur mycket barnomsorgsavgift jag ska betala?

  Rent allmänt kan man säga att det som man betalar skatt för, betalar man också barnomsorgsavgift för. Notera dock att det finns några undantag från detta. Fler exempel hittar du på solna.se under Avgifter för förskoleverksamhet.

 2. Varför har jag fått en uppmaning att uppdatera inkomst?

  Solna stad vill säkerställa att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb. En gång per år får du därför en uppmaning att uppdatera hushållets gemensamma inkomst, oavsett om den är förändrad eller inte.

 3. Jag är inte vårdnadshavare men får en uppmaning att uppdatera inkomst.

  Du får en uppmaning att uppdatera inkomsten eftersom barnomsorgsavgiften baseras på hushållets gemensamma inkomst. Vårdnadshavaren registrerar hushållets inkomst i e-tjänst förskola & skola.

 4. Jag har inte fått någon uppmaning att uppdatera inkomst.

  Om du inte har fått en uppmaning att uppdatera din inkomst kontrollera dina kontaktuppgifter i e-tjänst förskola & skola.

 5. Jag har inte tillgång till e-tjänsten, hur uppdaterar jag hushållets gemensamma inkomst?

  Du kan använda blanketten Anmälan om bruttoinkomst (PDF-dokument, 46 kB) för att uppdatera hushållets inkomst.

 6. Jag har glömt att uppdatera inkomst och har fått faktura med maxtaxa. Vad gör jag?

  Du behöver registrera din inkomst i e-tjänst förskola. För att korrigera tidigare faktura skriv eller ring till Kontaktcenter

 7. Jag har ingen beskattningsbar inkomst, behöver jag uppdatera i e-tjänsten?

  Ja, alla behöver uppdatera i e-tjänsten oavsett inkomst. Om du inte har någon inkomst skriver du inkomst 0 kronor i e-tjänst förskola & skola.

 8. Jag har redan uppdaterat inkomsten under året, behöver jag uppdatera i e-tjänsten?

  Nej, har du redan uppdaterat till hushållets senaste gemensamma inkomst behöver du inte uppdatera förrän om ett år.

 9. Vi betalar avgift till en annan kommun

  Om du betalar avgift för barnomsorg i en annan kommun behöver du inte uppdatera inkomsten i Solna stads e-tjänst förskola & skola. Du kan bortse från uppmaning och påminnelse om att uppdatera inkomsten.

Dela: