Faktura

Du betalar avgift 12 månader per år för förskola och pedagogisk omsorg enligt regler för maxtaxa. Varje månad får du en faktura på det belopp som du ska betala för förskolan.

Du betalar avgift från och med det datum för placering som står på kontraktet. Avgiften bestäms utifrån hushållets anmälda inkomst och barnets närvarotid.

Du kan betala din faktura via autogiro. För att ansöka om autogiro använder du blanketten Anmälan om autogiro.

Reducerad avgift för syskon

Du får reducerad avgift när flera syskon går i förskola, fritidshem och fritidsklubb. Om syskon börjar i förskolan eller fritidshemmet efter månadens första dag får du reducerad avgift från den dag syskonet börjar placeringen. Fakturan för den månaden delas med antal dagar utan reducerad avgift och antal dagar med reducerad avgift.

Registrering av placering

Fakturorna skapas runt den femte varje månad. Förskoleavgiften kan därför komma på nästa månads faktura. Det beror på att ditt barns placering i vissa fall registreras efter skapandet av fakturan.

Schemaändringar

Fakturorna skapas runt den femte varje månad. Alla schemaändringar efter det datumet kommer på nästa månads faktura, förutsatt att det är en ändring som påverkar avgiften.

Delad faktura

Vid gemensam vårdnad kan vårdnadshavarna få varsin faktura som baserar sig på respektive hushåll om båda begär detta. Ansökan om delad faktura gör du på Solna stads blankett bruttoinkomst (PDF-dokument, 46 kB). Den sammanlagda fakturan ska inte överstiga den övre gränsen för maxtaxan.


Dela: