Flytta till eller från Solna

När du flyttar till Solna

Du kan ställa ditt barn i kommunens förskolekö redan innan du har flyttat till Solna. Du behöver kunna visa ett köpe- eller hyreskontrakt för din blivande bostad i Solna.

Barnet ska vara folkbokfört i Solna när placeringen startar. Folkbokföringen ska vara registrerad hos Skatteverket.

Ansöka om tillgång till e-tjänsten

När du har ett köpe- eller hyreskontrakt på ett boende i Solna skickar du en kopia till barn- och utbildningsförvaltningen. Bifoga personnummer och kontaktuppgifter på alla i hushållet samt en e-postadress.

Efter cirka tre dagar kan du logga in med mobilt bank-ID eller e-legitimation.

Postadress:
Solna Stad
Barn- och utbildningsförvaltningen
171 86 Solna

Skicka via kontaktformulär
Kontaktcenter

När du flyttar från Solna

När du flyttar från Solna får du som längst behålla förskoleplatsen under en månad, räknat från nytt folkbokföringsdatum. Kommunen du flyttar till ska ha gett sitt godkännande till att du behåller platsen. Du betalar då avgiften för förskoleplatsen till barnets nya hemkommun.

Du säger upp barnets plats i e-tjänst förskola & skola under Avsluta placering. Du får sedan en blankett med posten som du ska skriva under och skicka till barn- och utbildningsförvaltningen i Solna.

Säger du inte upp platsen kommer den att avslutas en månad efter ditt nya folkbokföringsdatum.

Om du ansökt om plats i förskola i Solna för ditt barn men flyttar till en annan kommun stryks barnets plats i kön när vi får besked från skattemyndigheterna om ändrad folkbokföring för barnet.

Läs mer under Avsluta placering.

Dela: