Förskola och pedagogisk omsorg

I förskola och pedagogisk omsorg får barnen möjlighet att utvecklas och lära i en trygg miljö utifrån sina förutsättningar och behov. Barnen ingår i en social gemenskap och förbereds inför fortsatt utbildning.


Foto: Bodil Johansson

I Solna stad finns kommunal och fristående barnomsorg. Du kan välja förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola eller tvåfamiljssystem.

Solna stad erbjuder även omsorg på obekväm arbetstid och finsk- svensk förskola. Ansökan om förskola eller pedagogisk omsorg gör du som vårdnadshavare i e-tjänst förskola och skola.

Så styrs förskola och pedagogisk omsorg

Verksamheten inom förskola och pedagoisk omsorg styrs både av nationella lagar och kommunala bestämmelser. Barnkonventionen, skollagen och de allmänna råden kompletteras av Solna stads regler för förskola och pedagogisk omsorg samt avgifter.

Förskolan tar främst emot barn i åldern 1 - 5 år. Förskolan arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Allmän förskola är avgiftsfri och bedrivs för barn mellan 3 - 5 år som en integrerad del av förskoleverksamheten. Allmän förskola omfattar 525 timmar per år, max 15 timmar/vecka.

Pedagogisk omsorg tar främst emot barn mellan 1 - 5 år. Det är oftast barnomsorg i hemmiljö där verksamheten bedrivs i mindre grupper. Läroplanen för förskolan är vägledande för verksamheten.

Flerfamiljssystem innebär att flera familjer delar på omsorgen för varandras barn. Den här tillsynsformen kan vara ett alternativ för deltidsarbetande föräldrar för att lösa sin barnomsorg under en begränsad tid.

Fristående förskola och pedagogisk omsorg är verksamheter som bedrivs av annan huvudman än kommunen.

Öppettider

Förskolorna erbjuder verksamhet vardagar hela året kl. 06.30-18.00. Pedagogisk omsorg erbjuder verksamhet tio timmar/dag och har flextid mellan klockan 6.30 – 8.00.

Verksamheterna är stängda under röda dagar samt jul-, nyårs- och midsommarafton.

Hitta förskolor occh pedagogisk omsorg

Här hittar du Solnas förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg.

Dela: