Frågor och svar

Ansöka skola

 1. När får jag besked om vilken skola mitt barn fått plats i

  Tidplan för skolvalsprocessen:

  • 3 december: Skolvalet öppnar i e-tjänst förskola & skola.

  • 10 januari: Sista dag för skolval i e-tjänst förskola & skola.

  • Slutet av februari: Erbjudande om skolplacering i e-tjänst förskola & skola. SMS och e-post skickas till vårdnadshavare när erbjudande finns.

  • 6 mars: Sista dag att besvara erbjudande om placering.

  • Slutet av mars: Slutligt besked om placering och information om skola, skolstart och fritidshem skickas hem via post till den adress där barnet är folkbokfört.

 2. Hur loggar jag in i e-tjänsten?

  • Du loggar in med e-legitimation eller mobilt bank-id.

  • E-legitimation eller mobilt bank-id beställer du hos din bank. Är du inte bankkund kan du beställa ett ID-kort med e-legitimation från Skatteverket.

  • När du har loggat in i e-tjänst förskola & skola klickar du på Skolval i menyn (obs - syns inte före den 3 december).

  • Klicka på Skolval i rullgardinsmenyn.

  • Klicka på Nytt skolval och följ sedan instruktionerna på sidan.

 3. Vilken skola f��r mitt barn plats i?

  • Reglerna i Solna stad följer Skollagen.

  • Alla elever som är folkbokförda i Solna har en garanterad plats i en kommunal skola i Solna.

  • Skolplaceringen utgår från dina önskemål, syskonförtur och den relativa närhetsprincipen*. Placeringen beror också på hur många elever skolan kan ta emot, hur många elever som sökt till skolan och hur många elever det finns i årskullen.

 4. Hur gör Solna urvalet?

  • Platserna fördelas i första hand utifrån vårdnadshavares önskemål och syskonförtur.
  • I andra hand görs urvalet baserat på den relativa närhetsprincipen*.
  • De som skickar in sitt önskemål efter utsatt tid får placering i den skola som har plats.
 5. Vad är den relativa närhetsprincipen?

  närhetsprincip

  • Huvudregeln är att ett barn ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Detta får dock inte medföra att ett annat barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts. Därför tas hänsyn till en närhetsprincip där man utgår från något som kallas "relativ närhet". Det innebär att om barn A och B sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts både barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i den uträkningen får platsen.
  • Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på Solna stads officiella gång- eller cykelvägar – inte fågelvägen eller med kollektivtrafiken.
  • Exempel närhetsprincipen: Två elever (Elev A och elev B) väljer samma skola (Skola X). Elev B placeras i skola X då eleven har relativt närmast till den skolan. Det skulle annars bli orimligt långt för elev B till skola Y.
 6. Vad betyder syskonförtur?

  I de fall alla elever som söker en skola inte får plats tillämpas syskonförtur. Det gäller elever som har syskon i årskurs 1-3 på den aktuella skolan, det läsår barnet ska börja i förskoleklass. Som syskon räknas här helsyskon, halvsyskon samt så kallade bonussyskon, alltså barn som är folkbokförda på samma adress men inte har samma föräldrar.

 7. Hur ansöker jag till fristående skola eller skola i annan kommun?

  • Om du ansöker till en skola i en annan kommun eller till en fristående skola, i eller utanför Solna, måste du kontakta skolan och göra ansökan direkt till dem. För att Solna stad ska få veta att du söker en annan skola, ska du även göra en ansökan i e-tjänst förskola & skola. Du måste söka tre alternativ. Du kan då välja "Fristående skola utanför Solna" och "Kommunal skola utanför Solna" utan att behöva ange specifik skola.

  Bra att tänka på när du väljer fristående skola i Solna eller en skola utanför Solna:

  • Om du väljer att inte söka till en kommunal skola i Solna och ditt barn inte får den önskade placeringen, blir ditt barn placerad i den skola i Solna som har en ledig plats.

  • Om du har ansökt till fristående skola ansvarar du själv för att hålla den aktuella skolan uppdaterad kring eventuella förändringar så som till exempel adressbyte.

 8. Behöver jag ansöka om jag vill välja en fristående verksamhet?

  Ja, du behöver göra en ansökan i e-tjänst förskola & skola även då ditt barn ska börja i en fristående verksamhet, i Solna eller utanför Solna. Du måste söka tre alternativ. Du kan då välja "Fristående skola utanför Solna" och "Kommunal skola utanför Solna" utan att behöva ange specifik skola.

 9. Hur kan jag jämföra skolor?

  Du kan läsa om varje skola på respektive skolas hemsida. De flesta skolorna har också öppet hus i november och december. Då kan du besöka skolan, ställa frågor och få information.

  Det finns också flera jämförelseverktyg på internet:

  • väljaskola.se från Skolverket gör det enkelt att jämföra skolor över hela landet.
  • Siris är skolverkets tjänst för att jämföra skolor.
  • Jämförelser kan även göras på hemsidan Grundskolekvalitet. Sidan är under uppbyggnad.
 10. Hur överklagar jag beslut om skolplacering?

  • Placering i kommunal grundskola går bara delvis att överklaga. Placering i fristående grundskola går inte att överklaga.

  • Barn- och utbildningsförvaltningen hanterar beslut om skolplacering i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. I delegationsordningen framgår till vem nämnden har gett rätten att fatta beslut för vissa ärenden. Alla beslut om placering i förskoleklass fattas i enlighet med Skollagen 9 kap 15 § första stycket.

  • Beslut om skolplacering går att överklaga enligt kommunallagen, så kallad laglighetsprövning. Laglighetsprövning innebär att du överklagar lagligheten av beslutet, inte lämpligheten. 

  • Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från det att beslutet anslagits på kommunens allmänna anslagstavla.

  Överklagandet ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm. Skriv vilket beslut du vill överklaga och varför.

  Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna.

  • Enligt 10 kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas om:
   1. Det inte tillkommit i laga ordning,
   2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
   3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
   4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

  • Om Förvaltningsrätten anser att beslutet gått till på fel sätt kan det upphävas men inte ändras. Då får barn- och utbildningsnämnden ansvaret att fatta ett nytt beslut.

  • Solna stad skickar först ut ett erbjudande om en skolplacering i e-tjänst förskola & skola. Detta erbjudande går inte att överklaga. Det är först när du fått ett beslut om placering som du kan överklaga.

 11. Måste jag göra ansökan förskoleklass?

  Skolplikten infaller det år ditt barn fyller sex år. Om detta inträffar under 2019 måste du göra en ansökantill förskoleklass. Du gör valet i e-tjänst förskola & skola.

 12. Hur ansöker jag om plats i fritidshem?

  • Du ansöker om fritidshemsplats samtidigt som du gör skolvalet i e-tjänst förskola & skola.

  • Om du missar att ansöka om fritidshem i samband med skolansökan, kan du ansöka i efterhand genom att fylla i blanketten Ansökan fritidshem. (PDF-dokument, 91 kB)

 13. Vad händer om jag tackar nej till ett erbjudande?

  • Alla elever som är folkbokförda i Solna har en garanterad plats i en kommunal skola i Solna.
  • Den plats du har tackat nej till erbjuder barn- och utbildningsförvaltningen ett annat barn som har önskat skolan.
  • Det betyder att om du tackar nej till ett erbjudande om placering i förskoleklass behöver du göra en ny ansökan.
  • Gör en ny ansökan till förskoleklass genom att fylla i blanketten Ansökan skolplacering (PDF-dokument, 149 kB)
  • Vid ny ansökan om plats i förskoleklass får ditt barn plats i en kommunal skola i Solna som har lediga platser.
  • Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder plats i den mån det är möjligt utifrån önskemål och närhetsprincipen.
  • Har du fått ditt förstahandsval står du inte kvar på någon reservlista.
  • Har du erbjudits ditt andrahandsval står du kvar på reservlista på ditt förstahandsval och har du erbjudits ditt tredjehandsval står du kvar i reservlista på ditt andra- och förstahandsval. Detta gäller oavsett om du tackar ja eller nej till din erbjudna plats.
  • Detta gäller endast kommunala skolor och fram till den 6 mars. Efter den 6 mars skickas beslut om placering ut och då finns inga reservlistor kvar.
  Exempel 1:

  Elev X har gjort följande skolval:

  Fristående skola i Solna

  Skytteholmsskolan

  Råsunda skola

  Om elev X får ett erbjudande om Skytteholmsskolan står den inte med på någon reservlista då eleven fått sitt förstahandsval av de önskade kommunala skolorna.

  Exempel 2:

  Elev Y har gjort följande skolval:

  Ekensbergsskolan – 23:e reserv

  Råsunda skola – 19:e reserv

  Granbackaskolan – erbjuds plats

  Elev Y kommer erbjudas plats på sitt tredjehandsval men står kvar som reserv på sitt första- och andrahandsval av kommunala skolor fram till den 6 mars. Tackar någon annan elev nej till erbjuden plats på Råsunda skola innan den 6 mars kommer elev Y bli 18:e reserv. Detta oavsett om elev Y tackar ja eller nej till erbjudandet på Granbackaskolan.

  Exempel 3:

  Elev Z har gjort följande skolval:

  Fristående skola i Solna

  Fristående skola utanför Solna

  Ulriksdalsskolan – 15:e reserv

  Elev Z har inte fått plats på något av sina tre skolval och kommer därför erbjudas en plats på en kommunal skola i Solna med ledig plats. Oavsett om elev Z tackar ja eller nej till den erbjudna platsen kommer eleven stå kvar på reservlistan till sitt tredjehandsval fram till den 6 mars.

  • Se även frågan 'Vilken skola får mitt barn plats i?'

 14. När startar höstterminen 2019?

  Höstterminen 2019 startar onsdagen den 21 augusti. Du får mer information från din skola och fritidshem i samband med att beslut om placering skickas ut i slutet av mars.

 15. När kan mitt barn börja på fritidshem?

  Ditt barn har möjlighet att börja på fritidshem från den 1augusti. Du skall anmäla att ditt barn vill ha en plats på fritidshem samtidigt som du gör ansökan till förskoleklass.

 16. Jag har inte tillgång till en dator med internetuppkoppling, hur gör jag?

  • Om du inte har tillgång till en internetuppkopplad dator kan du gå till biblioteket eller kontaktcenter i Solna stadshus i Solna centrum. Här finns datorer, personal och du kan ställa frågor och få informationsmaterial.

  Kontaktcenter Solna stadshus
  Adress: Stadshusgången 2
  Telefon: 08-746 10 00

  Öppettider:
  Måndag: 08:00-17:00
  Tisdag: 08:00-17:00
  Onsdag: 08:00-18:00
  Torsdag: 08:00-17:00
  Fredag: 08:00-15:00
  Lördag: stängt
  Söndag: stängt

  Bibliotek Solna centrum
  Adress: Bibliotekstorget 12 

  Öppettider:
  Måndag: 10:00-19:00
  Tisdag: 10:00-19:00
  Onsdag: 10:00-19:00
  Torsdag: 10:00-19:00
  Fredag: 10:00-19:00
  Lördag: 11:00-17:00
  Söndag: 11:00-16:00

Dela: