Söka skola - förskoleklass

Du som är vårdnadshavare till ett barn som ska börja i förskoleklass eller i årskurs 1, som inte går i förskoleklass, söker skola mellan den 1 december 2017 - 11 januari 2018. Det spelar ingen roll när du ansöker under denna tid. I november kommer du att få ett brev med mer information om hur asnökan ska gå till.

Inför förskoleklassen önskar du tre skolor i e-tjänst förskola & skola. Kommunen gör placeringar utifrån vårdnadshavares önskemål, syskonförtur och den relativa närhetsprincipen. Du kan läsa mer om det och hur du ansöker till förskoleklass och årskurs 1 i frågor och svar nedan.

Uppskjuten skolplikt

Om du vill att ditt barn ska börja i förskoleklass i stället för i årskurs 1 det år barnet fyller sju år, måste du begära uppskjuten skolplikt hos barn- och utbildningsförvaltningen. Då gör du både en ansökan till förskoleklass och fyller i begäran om uppskjuten skolplikt.

Så här önskar du skola

Så här ansöker du till skola (PDF-dokument, 692 kB)

Logga in i e-tjänsten

Du önskar skola i e-tjänst förskola & skola. Logga in med e-legitimation som du beställer från din bank eller Skatteverket. Mer information om e-legitimation hittar du på Skatteverkets hemsida

Logga in till e-tjänst förskola & skola

Skolverkets tjänst för att jämföra skolor

Frågor och svar - önska skola förskoleklass

 1. Kan jag ställa mitt barn i kö till förskoleklass?

  De kommunala skolorna har inga egna köer. Till dem ansöker du i e-tjänst förskola & skola under skolvalsperioden.

  Är du intresserad av en fristående skola för ditt barn behöver du ansöka direkt till den fristående skolan och göra ansökan i e-tjänst förskola & skola. Kontakta den fristående skolan om du är intresserad av en plats. De fristående skolorna har egna regler och där kan du ofta ställa dig i kö.

  Mer om årets skolval hittar du på Att välja förskoleklass. Där finns också film och instruktion för hur du gör din ansökan till förskoleklass.

 2. Hur ansöker jag om förskoleklass?

  Du gör din ansökan till förskoleklass i e-tjänst förskola & skola under skolvalsperioden. Du har hela perioden på dig att ansöka och göra eventuella ändringar.

  För att göra ansökan behöver du e-legitimation. Har du inte det bör du kontakta din bank eller Skatteverket i god tid innan skolvalet. En (1) vårdnadshavare gör ansökan. Båda vårdnadshavarna behöver bekräfta önskemål om skolor när de bor på olika adresser.

  Vill du inte göra en ansökan till förskoleklass eller om ditt barn redan har fått en garanterad plats i en skola väljer du "Avstå skolval" och anger orsak i e-tjänsten.

  Du behöver uppdatera dina kontaktuppgifter i e-tjänsten eftersom all kommunikation om ansökan till förskoleklass sker med sms och e-post.

  Är du intresserad av en fristående skola för ditt barn behöver du ansöka direkt till den fristående skolan och göra ansökan i e-tjänst förskola &skola. De kommunala skolorna har inga egna köer. Till dem ansöker du enbart i e-tjänsten.

  Här kan du läsa mer om årets val till förskoleklass. Där finns också film och instruktion för hur du gör din ansökan till förskoleklass.

 3. Vad händer om jag tackar nej till ett erbjudande?

  Om du tackar nej till ett erbjudande erbjuder vi platsen till en annan elev som har önskat skolan.

  Har du erbjudits ditt andrahandsval eller tredjehandsval står du kvar på reservlista till och med den 8 mars på ditt förstahandsval och/eller andrahandsval. Har du inte erbjudits något av dina tre alternativ står du kvar i reservlista till samtliga val till och med den 8 mars. Detta gäller oavsett om du tackar ja eller nej till din erbjudna plats och endast till de kommunala skolorna.

  Har du fått ditt förstahandsval står du inte kvar på någon reservlista.

  Efter den 8 mars skickas beslut om antagning ut och då finns inga reservlistor kvar.

  Tackar du nej till ett erbjudande om placering i förskoleklass behöver du därför göra en ny ansökan (PDF-dokument, 125 kB) för att få en plats i en kommunal skola i Solna.

  Alla elever som är folkbokförda i Solna har en garanterad plats i en kommunal skola i Solna.

 4. Hur går det till när barnen delas in i klasser?

  Respektive skola ansvarar för hur barnen, som ska börja i förskoleklass, delas in i klasser. Kontakta skolan vid frågor om indelningen.

  Besked om klassindelningen får vårdnadshavare från skolan.

 5. Vilka tider gäller för skolvalet?

  • 1 december. Skolvalet öppnar i e-tjänst förskola & skola.
  • 12 januari. Sista dag för skolval i e-tjänst förskola & skola.
  • Mitten av februari. Erbjudande om skolplacering i e-tjänsten. SMS och e-post skickas när erbjudande finns.
  • 8 mars. Sista dag att besvara erbjudande om placering i e-tjänst förskola & skola.
  • Slutet av mars. Slutligt besked om placering och information om skolstarten skickas hem från skola och fritidshem.

  Turordningsreglerna gäller för alla som gör sitt skolval mellan 1 december och 12 januari. Det spelar ingen roll när du gör ditt val under denna tid.

 6. Hur loggar jag in i e-tjänsten?

  • För att göra ansökan behöver du logga in med din e-legitimation. Har du inte e-legitimation kontaktar du din bank eller Skatteverket.
  • När du har loggat in i e-tjänsten klickar du på Skolval, längst ner i mitten på sidan eller överst i menyn.(Syns inte före den 1 december)
  • Klicka på Nytt skolval och följ sedan instruktionerna på sidan.
 7. Vilken skola får mitt barn plats i?

  • Reglerna i Solna stad följer skollagen.
  • Alla elever som är folkbokförda i Solna har en garanterad plats i en kommunal skola i Solna.
  • Skolplaceringen utgår från dina önskemål och avståndet från hemmet till skolan. Placeringen beror också på hur många elever skolan kan ta emot, hur många elever som sökt till skolan och hur många elever det finns i årskullen.
  • Om ditt önskemål skulle innebära att en annan elev, som har rätt till samma skola, får längre till skolan måste kommunen bortse från vårdnadshavares önskemål enligt den relativa närhetsprincipen.
 8. Hur gör Solna urvalet?

  När en skola har fler sökande än platser måste Solna stad eller den fristående skolan göra ett urval bland de sökande. I de kommunala skolorna görs urvalet baserat på:

  • Syskonförtur
  • Relativa närhetsprincipen

  För de fristående skolorna gäller andra kriterier som Skolinspektionen godkänt, ofta kötid och syskonförtur.

 9. Vad är den relativa närhetsprincipen?

  Om vårdnadshavare till barn A och B valt samma skolor och bara ett av barnen kan erbjudas plats, så har det barn företräde som har längst skolväg till övriga skolor. Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på Solna stads officiella gång- eller cykelvägar - inte fågelvägen eller med kollektivtrafiken. Ditt barns folkbokföringsadress vid ansökningstillfället används vid beräkning av den relativa närhetsprincipen.närhetsprincip

  Exempel närhetsprincipen: Två elever (Elev A och elev B) väljer samma skola (Skola X) som är närmast hemmet för båda eleverna. Elev B placeras i skola X då eleven har relativt närmast till den skolan. Det skulle annars bli orimligt långt för elev B till skola Y.

 10. Vad betyder syskonförtur?

  Syskonförtur gäller när en elev i förskoleklass till och med årskurs tre har ett yngre syskon som söker till samma skola. Förturen gäller inom de kommunala skolorna och vid första skolplaceringen för båda syskonen.

  Läs mer på Skolverket och i Skollagen .

 11. Hur ansöker jag till fristående skola eller skola i annan kommun?

  Om du ansöker till en skola i en annan kommun eller till en fristående skola, i eller utanför Solna, måste du kontakta skolan och göra ansökan direkt till dem. Du ska också göra ditt val i e-tjänsten.

  Bra att tänka på när du ansöker till fristående skola i Solna eller en skola utanför Solna:

  Om du väljer att inte söka till en kommunal skola i Solna och ditt barn inte får den önskade fristående skolan eller skolan i annan kommun, blir ditt barn placerad på den skola i Solna som har en plats.

 12. Behöver jag göra skolvalet om det gäller val till en fristående skola?

  Ja, är du intresserad av en fristående skola för ditt barn behöver du ansöka direkt till den fristående skolan och göra ansökan i e-tjänst förskola & skola. De kommunala skolorna har inga egna köer. Till dem ansöker du enbart i e-tjänsten.

  Vill du inte göra en ansökan eller om ditt barn redan har fått en garanterad plats i en skola väljer du "Avstå skolval" och anger orsak i e-tjänsten.

  Bra att tänka på när du väljer fristående skola i Solna eller skola utanför Solna:

  Om du väljer att inte söka till en kommunal skola i Solna och ditt barn inte får den önskade placeringen, blir ditt barn placerad på den skola i Solna som har plats ledig.

 13. Hur kan jag jämföra skolor?

  Du kan läsa om varje skola på respektive skolas hemsida. De flesta skolorna har också öppet hus i november och december. Då kan du besöka skolan, ställa frågor och få information.

  Det finns också flera jämförelseverktyg på internet:

  väljaskola.se från Skolverket gör det enkelt att jämföra skolor över hela landet.

  Siris är skolverkets tjänst för att jämföra skolor. Jämförelser kan även göras på hemsidan Grundskolekvalitet. Sidan är under uppbyggnad.

  Besök grundskolorna i Solna 2016

  Onsdag 23 november kl. 18.00 Granbackaskolan (F-5)
  Torsdag 24 november kl. 17.30 Ekensbergsskolan (F-5)
  Måndag 28 november kl. 18.00 Bergshamraskolan (F-9)
  Tisdag 29 november kl. 17.30 Tallbackaskolan (F-9)
  Onsdag 30 november kl. 18.00 Skytteholmsskolan (F-9)
  Torsdag 1 december kl. 18.00 Ulriksdalsskolan (F-9)
  Torsdag 1 december kl. 17.30-19.00 Vittra Frösunda (F-9)
  Måndag 5 december kl. 18.00 Barnens Montessori Akademi (F-3)
  Tisdag 6 december kl. 17.30 Råsunda skola (F-9)
  Onsdag 7 december kl. 18.00 Spanska skolan (F-3)
  Torsdag 8 december kl. 17.30 Parkskolan (F-3)
  Tisdag 10 januari kl. 17.30-19.00 Vittra Frösunda (F-9)
  Se skolans hemsida Raoul Wallenbergskolan (F-6)
  Se skolans hemsida Alfaskolan (F-9)
 14. Hur överklagar jag beslut om skolplacering?

  Placering i kommunal grundskola går bara delvis att överklaga. Placering i fristående grundskola går inte att överklaga.

  Barn- och utbildningsförvaltningen hanterar beslut om skolplacering i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. I delegationsordningen framgår till vem nämnden har gett rätten att fatta beslut för vissa ärenden. Alla beslut om placering i förskoleklass fattas i enlighet med Skollagen 9 kap 15 § första stycket.

  Beslut om skolplacering går att överklaga enligt kommunallagen, så kallad laglighetsprövning. Laglighetsprövning innebär att du överklagar lagligheten av beslutet inte lämpligheten. Om du inte tycker att handläggningen gått rätt till kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

  Du skickar in ditt överklagande till Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att du fått beslutet om skolplacering. Skriv vilket beslut du vill överklaga och varför. Skrivelsen ska vara adresserad till Förvaltningsrätten i Stockholm men du skickar det till barn- och utbildningsförvaltningen i Solna.

  Enligt 10 kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas om:
  1. Det inte tillkommit i laga ordning,
  2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

  Om Förvaltningsrätten anser att beslutet gått till på fel sätt kan det upphävas men inte ändras. Då får barn- och utbildningsnämnden ansvaret att fatta ett nytt beslut.

  Skicka överklagandet till:
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  171 86 Solna

 15. Måste jag göra ett skolval?

  Ja, du behöver göra ett skolval om ditt barn ska börja i förskoleklass. Du gör valet i e-tjänst förskola & skola.

  Vill du inte göra en ansökan eller om ditt barn redan har fått en garanterad plats i en skola väljer du "Avstå skolval" och anger orsak i e-tjänst förskola & skola.

  Skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sju år. När ditt barn ska börja i årskurs ett men inte har gått i förskoleklass får du ett informationsbrev och en anmälningsblankett.

  Du skickar blanketten till:
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  171 86 Solna

 16. Kan jag söka fritidshemsplats samtidigt som jag gör skolvalet?

  Ja, du ansöker om fritidshemsplats samtidigt som du gör skolvalet i e-tjänst förskola-skola.

 17. Hur ansöker jag till årskurs ett?

  Om ditt barn inte går i förskoleklass ska du fylla i blanketten Ansökan till grundskola årskurs 1. På blanketten kan du även fylla i om du önskar placering på fritidshem för ditt barn.

  Du får blanketten hemskickad.

  Om du inte har fått blanketten hemskickad senast den 5 december kan du skriva eller ringa till kontaktcenter i Solna stad.

 18. Vad händer om jag ansöker till en skola efter skolvalsperioden?

  Om du ansöker efter sista ansökningsdag kommer du inte med i det första urvalet. Då hanteras din ansökan i efterhand och du erbjuds plats enligt ditt önskemål eller i en skola som har ledig plats.

 19. Kan jag göra skolvalet på pappersblankett?

  Ja, när du ansöker till förskoleklass under skolvalsperioden kan du besöka, ringa eller skriva till kontaktcenter om du inte kan använda e-tjänst förskola & skola så hjälper de dig. I första hand kan du få stöd att göra ansökan i e-tjänsten och i andra hand att fylla i en pappersblankett.

Dela: