Söka skola - barn i behov av särskilt stöd

För barn i behov av särskilt stöd finns flera möjliga alternativ när du ska ansöka till förskoleklassen. I Solna finns både kommunala och fristående skolor och det är individens behov och önskemål som styr vilket val du ska göra.

Information om ansökan till förskoleklass i Solna

På Solna stads webbsida finns information om hur du ansöker till förskoleklass och vilka kommunala och fristående skolor som erbjuds. Även om en ansökan till fristående skola görs behöver man också söka placering i tre kommunala skolor, då man inte garanteras plats i den fristående skolan.

Skolor i Solna för barn med autism och Aspergers syndrom

Grundsärskolor i Solna för barn med intellektuell funktionsvariation

Dela:

Vägledning för vårdnadshavare till barn med funktionsvariation

Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) har information till dig som är tänkt att ge vägledning när det är dags att söka skola.

Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms läninformerar om vad du ditt barn har rätt till och vad du kan tänka på när du ska söka skola.