Förskoleklass

Det år ett barn fyller sex år erbjuder kommunen en plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk.


Foto: Scandinav

Du kan önska förskoleklass i någon av kommunens skolor. Ditt barn är alltid garanterad plats i en kommunal skola.

I Solna finns det även flera fristående skolor. Önskar du att ditt barn ska börja i en fristående skola vänder du dig direkt till skolan.

Övergång från förskola till förskoleklass sker 1:a augusti. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Läs mer om ansökan till förskoleklass

Dela: