Specialpedagoger

Alla barn behöver stöd i sin utveckling. Några behöver särskilt stöd under vissa perioder eller situationer.

Alla förskolor, kommunalt eller enskilt drivna samt pedagogisk omsorg, har möjlighet att få stöd av våra specialpedagoger i Centrala förskoleteamet.

Centrala förskoleteamet har som uppdrag att stödja förskolechef och förskolans personal i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

De ger stödet genom specialpedagogisk handledning, konsultation och utbildning på individ-, grupp- eller organisationsnivå.

Dela: