Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan stöttar, via förskolor och skolor, de Solnabarn och elever som är i behov av särskilt stöd.

Barn- och elevhälsa har kompetens inom medicin och psykologi.
I Barn- och elevhälsan ingår:

  • Skolläkare
  • Förskole- och skolpsykologer
  • Samordnande skolsköterska
  • Solna ungdomsmottagning
Dela: