Förskola & skola

Barn- och utbildningsförvaltningens vision för förskola och skola

Vi ska skapa förskolor och skolor där alla barn och elever når sin fulla potential.

 • Nya skolor för en växande stad

  Solna växer och fler elever kommer att behöva plats på skolorna i staden. Staden har därför tagit fram en skolförsörjningsplan för att säkerställa att tillgången på platser möter behoven. I planen framgår bl a att Raoul Wallenbergskolan kompletterar sin f-6 skola i Järvastaden med ett högstadium i Bagartorp och att Internationella Engelska Skolan etablerar en 4-9 skola i Huvudsta.

 • Förskolebarn inspireras att upptäcka böckernas värld

  Under våren påbörjar stadsbiblioteket en satsning på att lotsa de minsta barnen in i böckernas värld. Projektet är en del av bibliotekens läsfrämjande uppdrag och genomförs i samverkan med Solnas förskolor. Projektet kompletterar andra verksamheter för att stärka barnens språkutveckling.

 • Huvudsta får en ny modern skola och idrottshall

  Nu är det Huvudstas tur att liksom Hagalund, Järvastaden och Råsunda få en ny modern skola. Skolan, som ska byggas strax norr om Tallbackaskolan, ska ha plats för mellan 700–900 elever, från förskoleklass till årskurs 9. Planen är att skolan står klar till höstterminen 2021.

 • Ny strategi för ökade kunskapsresultat i skolan

  Solna stad arbetar sedan flera år aktivt med resultatutvecklingen inom skolan och satsar på såväl kompetensutveckling av personal och fler förstelärare som ökad trygghet och digitalisering. Nu har även en strategi för förbättrade kunskapsresultat i skolan tagits fram.

 • Förskolan i utveckling - ny strategi för ökad kvalitet

  Alla barn i Sverige har rätt till en förskola av god kvalitet. Solna stad har nu tagit fram en ny strategi för att kvaliteten i stadens förskolor ska förbättras. Målsättningen är att barnens trygghet i förskolan ska öka och att barnen ska vara väl förberedda för övergången till förskoleklass och skolan.

 • Besök Solnas skolor inför ansökan till förskoleklass 2020/21

  Under november och december bjuder Solnas skolor in till informationsmöte inför ansökan till förskoleklass läsåret 2020/21. Välkommen!

 • Klartecken för ny högstadieskola i Bagartorp

  Kommunstyrelsen har beslutat om ett avtal som möjliggör en ny högstadieskola i Bagartorp. Etableringen ligger i linje med stadens skolförsörjningsplan.