Barns och ungas rättigheter vid brott

Många barn utsätts för brott, eller upplever brott på nära håll, utan att få den information de har rätt till. Här har vi samlat vägar till hjälp för dig som är barn eller ung. Du hittar också information om vad som är brottsligt, hur det kan kännas för dig som varit med om brott och om vad som händer om du anmäler eller om det blir rättegång.

Man har rätt att må bra och känna sig trygg i sin vardag. Men alla har inte den möjligheten. Många unga är med om brott. Ofta handlar det om någon form av våld, men det kan också vara att någon säger taskiga saker.

Ibland kan det vara svårt att veta om det som har hänt är ett brott eller inte. Om det känns dåligt i kroppen har du rätt att få hjälp även om det som har hänt inte är ett brott.

På webbplatsen jagvillveta.se kan du hitta information om vad som är brottsligt, hur det kan kännas för dig som varit med om brott och om var du kan få hjälp. Här får du också veta vad som händer om du anmäler eller om det blir rättegång.

Informationen är indelad efter åldersgrupper och vänder sig till dig som är:

 • 4-7 år
 • 8-13 år
 • 14-17 år

På jagvillveta.se finns det information på flera olika språk.

Har någon du känner blivit utsatt för brott?

Innehållet på jagvillveta.se riktar sig även till dig som inte själv har upplevt brott men som misstänker att någon i din närhet kan vara utsatt. Exempel på information du hittar på jagvillveta.se:

 • Det kan vara ett brott
 • Det är okej att berätta
 • Se eller höra våld hemma
 • Brott på internet
 • Vad kan man anmäla
 • Orolig för en kompis
 • Dåliga hemligheter
 • Om det blir rättegång
 • Brott i skolan

Fler vägar till stöd och hjälp för barn och unga

För dig som är vuxen

Om du möter barn som du tror upplever våld, blir misshandlade eller på andra sätt inte tas om hand är det viktigt att ta det på allvar. Som vuxna har vi ansvar att agera för barnens bästa. Alla vuxna som får kännedom eller misstänker att barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Vuxna som möter barn i sitt arbete har skyldighet att anmäla misstankar till socialtjänsten. På www.jagvillveta.se finns information även till föräldrar och andra vuxna som privat eller i sitt arbete kommer i kontakt med barn.

Dela: