Hjälp för den som utövar våld

Har du svårt att kontrollera din ilska? Om du har slagit och hotat din familj eller dina närmaste, eller om du känner att det finns risk att du gör det, kan du få hjälp att ändra ditt beteende. Vi jobbar under sekretess och har tystnadsplikt.

Kontakta oss

  • om du vill få hjälp att sluta slå och hota
  • om du är orolig att konfliktfyllda situationer därhemma ska leda till våld
  • om era barn mår dåligt av bråk hemma
  • om du vill veta mer om vad våld är

Kontakta vår relationsvåldshandläggare under kontorstid, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Utanför kontorstid ring Socialjouren Nordväst, du hittar kontaktuppgifter till höger på sidan.

Vid akut fara ring alltid 112.

Vem kan ta kontakt?

Du kan ringa som privatperson för egen del eller om du vill förmedla kontakt till någon som behöver stöd med att sluta använda våld och hot. För detta krävs samtycke från personen som utövar våld. Vi kan komma överens om att vi ringer upp den personen som behöver stöd. Att kontakta relationsvåldsteamet är frivilligt.

Vad händer när man tar kontakt?

Den som tar kontakt får hjälp att prata om och kartlägga situationer som leder till våld och får hjälp att finna lösningar för att sluta med våldet. Alla relationsvåldshandläggare arbetar under sekretess och har tystnadsplikt.

Välj att sluta!

Med den nya satsningen Välj att sluta vill Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer i samverkansplattformen Operation Kvinnofrid rikta sig till våldsutövare. Välj att sluta syftar till att fler personer som utövar våld mot en närstående ska söka hjälp för sitt våldsamma beteende.
Här kan du läsa mer om Välj att sluta!

Ny telefonlinje för personer som utövar våld i nära relationer

Den nya telefonlinjen är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum Stockholm. Telefonlinjen bemannas av utbildade terapeuter från Manscentrum Stockholm. Den som ringer kommer att kunna få stöd i stunden, men också uppmanas att söka mer långtgående hjälp och behandling hos en verksamhet i sin hemkommun. Telefonlinjen är ett pilotprojekt i Stockholms och Skånes län som pågår fram till december 2020. Telefonnumret till "Välj att sluta" är 020-555 666.

Väljattsluta.se finns mer information om telefonlinjen och pilotprojektet.

Dela:

Kontakt

Receptionen, Socialförvaltningen

08-746 10 00

Besöksadress

Klicka på Mer kontaktinformation för adresser, karta och öppettider

Postadress

Socialförvaltningen, Solna stad
171 86 Solna

Mer kontaktinformation om Reception

Socialjouren Nordväst

010-444 05 00
010-444 05 44 (fax)

Besöksadress

Sundbybergsvägen 15 (Polisstationen)
171 73 Solna

Mer kontaktinformation om Socialjouren Nordväst