Avlösning för dig som vårdar

Solna stad har flera former av avlösning. Du ansöker om de insatsernahos en biståndshandläggare som gör en utredning av behovet och fattar ett beslut.

  • Avlösning i hemmet: Personal från hemtjänst kommer på regelbundna tider och finns i bostaden om hjälpbehov uppstår.
  • Dagverksamhet: Gruppverksamhet med aktiviteter och måltider.
  • Korttidsvård: Tillfällig vistelse på vård- och omsorgsboende för personer med omfattande hjälpbehov.
  • Hemtjänst: Ibland kan den som vårdar behöva avlastas på annatsätt. Till exempel att få hjälp med service eller vissa omvårdnadsinsatser.
Dela: