Anhörig till en person med demenssjukdom

I Solna finns ett anhörig- och demensteam. Anhörig- och demensteamet består av en anhörigkonsulent, en demenskoordinator med sjuksköterskekompetens och en arbetsterapeut. I teamet finns också en specialistundersköterska och en musikterapeut. Vi har nära samarbete med stadens hälsopedagoger. Vi som arbetar i anhörig- och demensteamet har sekretess.

Vi har olika aktiviteter som riktar sig till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Vi har bland annat:

 • Individuella stödsamtal.

 • Gruppverksamheten Tillsammans. Här kan du och din närstående gemensamt prova på olika skapande aktiviteter såsom målning, sjunga lyssna på musik, arbeta med lera med mera. Att tillsammans med andra få en trevlig stund i kravlös gemenskap.
 • Lättare träning i vår gymnastiksal där du kan träna både styrka och balans.
 • Grupper för anhöriga både på dag- och kvällstid.

Hör gärna av dig till oss så kan vi berätta mer om vad vilken form av stöd vi kan erbjuda.

Anhörigträffar våren 2019

 • 31/1 - Mediciner, nya rön och fakta om insjuknande
 • 14/2 - Rättigheter och olika former av stöd
 • 14/3 - Egna strategier för att må väl som anhörig
 • 28/3 - Tekniska hjälpmedel
 • 11/4 - Relationer
 • 25/4 - BPSD, beteende mässiga och psykiska symtom vid demens
 • 9/5 - Bemötande och förhållningssätt
 • 23/5 - Erfarenheter och reflektioner

Alla träffar hålls på seniorträff Ankaret, Hagalundsgatan 33 och startar 17.30. Ingen föranmälan behövs.

Kontakt för mer information om anhörigträffarna

 • Amira Akhavan, Demenskoordinator/Demensteamet  08-746 31 26
 • Stina Pettersson, Undersköterska/Demensteamet 08-746 13 26

Avlösning för dig som vårdar

Solna stad har flera former av avlösning. Du ansöker om de insatserna hos en biståndshandläggare som gör en utredning av behovet och fattar ett beslut.

 • Avlösning i hemmet: Personal från hemtjänst kommer på regelbundna tider och finns i bostaden om hjälpbehov uppstår.
 • Dagverksamhet: Gruppverksamhet med aktiviteter och måltider.
 • Korttidsvård: Tillfällig vistelse på vård- och omsorgsboende för personer med omfattande hjälpbehov.
 • Hemtjänst: Ibland kan den som vårdar behöva avlastas på annat sätt. Till exempel att få hjälp med service eller vissa omvårdnadsinsatser.

För att ta del av ovanstående insatser tar du kontakt med en biståndshandläggare. För kontakt, ring stadens kontaktcenter på 08-746 10 00.

Dela: