Anhörigstöd vid psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik

När en person drabbas av psykisk ohälsa och/eller beroende berörs även du som lever i personens närhet. Du som känner igen dig kan också behöva stöd för din egen del. Du som bor i Solna eller har din närstående boende i Solna kan ta del av vårt anhörigstöd. Nedan finns våra olika alternativ.

Anhöriggrupper


ACT-samtalsgrupp

  • ACT-samtalsgrupp utifrån den evidensbaserade metoden ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Metoden är en vidareutveckling av KBT (kognitiv beteendeterapi) och gruppen vänder sig till anhöriga till en personer som har alkohol- eller drogproblem och/eller psykisk ohälsa. I samtalsgruppen kommer vi bland annat att jobba med att identifiera overksamma beteendemönster, utforska utmanande livssituationer samt skapa acceptans kring jobbiga tankar och känslor. Vi tränar på att öka vår självmedkänsla och förmåga att vara i nuet.

Gruppen startar 12/3 och pågår under 8 tisdagar mellan 16.30-18.30 i lokaler på Östervägens aktivitetshus, Östervägen 16A, Solna.

Samtalsledare är Jessica McLellan, ACT-terapeut/behandlare och Ann Sjöström ACT-terapeut/behandlare. Sista anmälningsdag är den 8/3 och görs via mail till ann.sjostrom@solna.se

Du kan läsa mer om Acceptance and Commitment Therapy i det här dokumentet (PDF-dokument, 12 kB).

Anhöriggrupp i studiecirkelform

Anhöriggrupp i studiecirkelform: Vi har två olika cirklar, en för anhöriga till personer med psykisk ohälsa (start 14 mars, anmälan senast 7/3) och en för anhöriga till personer med beroendeproblematik (start 18 mars, anmälan senast 11/3). För mer info klicka på länkarna nedan.

Dela:

Kontakt

Cecilia Biström Brodd

Sektionschef Öppenvården

08-746 10 00

Skicka meddelande till Cecilia Biström Brodd