Anhörigföreningen i Solna

Vi arbetar för dig anhörig, som hjälper en närstående inom familjen, släkten eller vänskapskretsen, som inte klarar av vardagen på egen hand.

Vår vision

Vår vision är att du inte står helt ensam i din roll som anhörigvårdare.

Vår målsättning

Vår målsättning är att uppmärksamma och förbättra din situation som anhörigvårdare genom att:

  • arbeta för att anhöriga erbjuds ett individanpassat, kvalitativt stöd
  • vara opinionsbildare inom kommun, vård och omsorg
  • erbjuda samvaro med andra anhöriga för erfarenhets- och kunskapsutbyte, bland annat genom cafémöten på seniorträff Ankaret
  • arbeta i nära samverkan med kommunens anhörigteam
  • Anhörigföreningens är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden förening
  • Syns du inte finns du inte!

Anhörigas Riksförbund (AHR)

Som medlem i Anhörigföreningen i Solna blir du även medlem i Anhörigas Riksförbund (AHR). AHR stödjer de lokala anhörigföreningarna och arbetar för att anhöriga ska få samma stöd och rättigheter i hela landet. Du kan läsa mer om förbundet på anhorigasriksforbund.se. Du får dessutom medlemstidningen "Vi anhöriga" fyra gånger per år.

Vill du bli medlem eller veta mer?

Hör av dig till någon av oss!

Dela: