Anhörig till person med funktionsnedsättning

Anhörigteamet i Solna består av en anhörigkonsulent, en sjuksköterska med specialistkompetens, en arbetsterapeut och en undersköterska. Vi erbjuder både individuella samtal och gruppträffar där du möter andra i liknande situation. Vi som arbetar i anhörigteamet har sekretess.

Studiecirkel för dig som har ett vuxet barn med funktionsnedsättning

Många föräldrar som har vuxna söner och döttrar med en funktionsnedsättning har ett stort omsorgsansvar. Variationerna för hur livet kan gestalta sig är oändliga men många föräldrar delar en oro inför framtiden. Vi träffas tio gånger och talar bland annat om stöd från samhället, familjejuridik, kommunikation och förhållningsätt. Framförallt får man träffa andra föräldrar och dela erfarenheter med dem.

Vill du veta mer, kontakta anhörigkonsulent Birgitta Bender.

Anhörig till barn med funktionsnedsättning

Du ansöker om insatserna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs mer här om hur du ansöker här.

  • Avlösarservice i hemmet syftar till att ge anhöriga eller andra närstående till barn med funktionsnedsättning hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Avlösning kan vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt barnets syskon eller för att kunna resa bort.
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att barn, ungdomar eller vuxna med omfattande funktionsnedsättningar vistas på ett korttidshem, hos en familj eller på ett läger.
Dela:

Kontakt

Birgitta Bender

Anhörigkonsulent

08-746 31 29

birgi­tta.b­ender­@solna.se

Besöksadress

Hagalundsgatan 33
169 66 Solna

Skicka meddelande till Anhörigkonsulent