Anhörig till äldre eller långvarigt sjuka

Anhörigteamet i Solna består av en anhörigkonsulent, en demenskoordinator med sjuksköterskekompetens, en arbetsterapeut. och en undersköterska. Vi erbjuder både individuella samtal och gruppträffar där du möter andra i liknande situation. Vi som arbetar i anhörigteamet har sekretess.

Hör gärna av dig till oss så kan vi berätta mer om vad vilken form av stöd du kan få.

Avlösning för dig som vårdar

Solna stad har flera former av avlösning. Du ansöker om de insatserna hos en biståndshandläggare som gör en utredning av behovet och fattar ett beslut.

  • Avlösning i hemmet: Personal från hemtjänst kommer på regelbundna tider och finns i bostaden om hjälpbehov uppstår.
  • Dagverksamhet: Gruppverksamhet med aktiviteter och måltider.
  • Korttidsvård: Tillfällig vistelse på vård- och omsorgsboende för personer med omfattande hjälpbehov.
  • Hemtjänst: Ibland kan den som vårdar behöva avlastas på annat sätt. Till exempel att få hjälp med service eller vissa omvårdnadsinsatser.

För att ta del av ovanstående insatser tar du kontakt med en biståndshandläggare. För kontakt, ring stadens kontaktcenter på 08-746 10 00.

Dela:

Kontakt

Birgitta Bender

Anhörigkonsulent

08-746 31 29

birgi­tta.b­ender­@solna.se

Besöksadress

Hagalundsgatan 33
169 66 Solna

Skicka meddelande till Anhörigkonsulent

Navid Rahbar

Arbetsterapeut i anhörigteamet

08-746 31 27

Skicka meddelande till Navid Rahbar

Amira Akhavan

Demenskoordinator

08-746 31 26

Skicka meddelande till Amira Akhavan