Anhörigstöd

Många anhöriga ser det som en självklarhet att hjälpa och stödja sina nära och kära. Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver du tänka på ditt eget välbefinnande.

I Solna finns olika former av anhörigstöd. För mer information: klicka på den länk som passar dina behov.

Anhörigprogram vid psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik

Anhörig till personer med demenssjukdom.

Anhörig till personer med funktionsnedsättning.

Anhörig till äldre eller långvarigt sjuka.

Vi erbjuder individuella samtal, föreläsningar och utbildningsinsatser för dig som anhörig. Du kan vara maka, make, sambo, förälder, barn, syskon, vän eller granne.

Anhörigstödets aktiviteter är kostnadsfria och vi som arbetar med anhörigstöd har sekretess. Har du frågor eller behöver råd eller mer information, lämna mejl eller telefonnummer till stadens kontaktcenter så kontaktar vi dig. Kontaktcenter når du här.

En droppe droppad i livets älv
har ingen kraft till att flyta själv
Det ställs ett krav på varenda droppe:
Hjälp till att hålla de andra oppe"
- Tage Danielsson

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9ZEHalM_SDs

Dela: