Hemlösa – så här agerar Solna stad

Här har vi samlat information om situationen med hemlösa i Solna och om hur Solna stad agerar.

Socialförvaltningen söker upp

Vuxenenheten på socialförvaltningen har ett team som kallas för "uppsökarna" som jobbar med att söka upp och få kontakt med de hemlösa.

Socialförvaltningens stöd

Socialförvaltningen i Solna erbjuder och ger stöd till de som har sin hemvist och har uppehållsrätt i Solna. Stödet ges oavsett medborgarskap och oavsett om personen är hemlös eller ej. Om person inte har uppehållsrätt och hemvist i kommunen så ger socialtjänsten stöd främst i akuta situationer. Undantaget är minderåriga barn som befaras fara illa. Då agerar socialtjänsten oavsett hemvist eller uppehållsrätt.

Hemvist och uppehållsrätt

I en PM från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan du läsa mer om uppehållsrätt och hemvist: Några juridiska frågor om utsatta EU-medborgare.

I Socialstyrelsens Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området – en vägledning kan man också läsa om de riktlinjer Solna stad följer.

Anmälan om olovlig tältning och sovplatser

Om det kommer in en anmälan om olovlig tältning eller boplatser i Solna tar socialförvaltningen kontakt med de hemlösa. Först efter kontakt med de hemlösa, och om de inte lämnar marken frivilligt, kan det bli aktuellt med avhysning. Det är markägaren som måste begära avhysning.

Är det fråga om stadens mark är det juristerna i Solna stad som ansöker om eventuell avhysning efter samråd med stadsbyggnadsförvaltningen. Avhysning görs antingen med stöd av ordningslagen, och då med polisens hjälp, eller genom det som kallas särskild handräckning, och då med hjälp av kronofogden. Socialförvaltningen kan vara med inför och vid avhysning och bistå med råd, stöd och försök att länka vidare de hemlösa till annan hjälp.

Situationen i Solna

Under de senaste åren har det varit frågan om få anmälningar och avhysningar i Solna. Under förra året 2014 genomfördes inte någon avhysning utan de hemlösa flyttade självmant vidare och socialförvaltningen kunde i vissa fall bistå med stöd.

Under början av 2015 har vi fått in ett par anmälningar om boplatser i bland annat Huvudsta. Uppsökarteamet från socialförvaltningen har sökt men inte fått kontakt med personerna. Staden har vid ett tillfälle städat undan kartonger och skräp vid en av boplatserna.

Sjukvård för de hemlösa

Via Pelarbackens sjukvårdsmottagning erbjuds de hemlösa i Stockholms län sjukvård. Pelarbacken är en del av Ersta sjukhus och diakoni och ligger på Östgötagatan 10 vid Medborgarplatsen. Läs mer på Pelarbackens hemsida.

Dela: