Väntorp Rehab och Kooperativet Glöden

Glöden är ett socialt arbetskooperativ vars syfte är att skapa meningsfull arbetsrehabilitering för personer med erfarenheter av psykisk ohälsa, beroende eller samsjuklighet och som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Trädgården på Väntorp

Glöden har ett nära samarbete med Väntorp Rehab som består av fyra handledare/arbetsterapeuter som stödjer Glöden i verksamhetsutveckling samt arbete kring struktur och rutiner. Handledarna på Väntorp Rehab upprättar i samråd med deltagaren en individuell rehabiliteringsplan med mål och delmål utifrån deltagarens önskningar, behov och resurser samt håller kontinuerliga uppföljningar.

De metoder som Väntorp Rehab arbetar efter, förutom de kooperativa grundvärderingarna, är KASAM-begreppet, känsla av mening och sammanhang, lösningsfokuserad arbetsmodell och MI (Motiverande Samtal). Väntorp Rehab håller regelbundet kurser i ACT (acceptance and commitment therapy) samt håller grupper i Basal kroppskännedom, Mindfulness och compassion.

Föreningen Glöden bygger sin värdegrund på de kooperativa grundvärderingarna:

  • Självhjälp
  • Personligt ansvar
  • Jämlikhet
  • Solidaritet
  • Rättvisa
  • Demokrati

Mål

Föreningen Glöden har som mål att skapa och bibehålla en företagskultur som både tillvaratar individens resurser och behov samtidigt som företaget och arbetskamraterna tillsammans skapar en arbetsplats som bygger på humana grunder och som i sin affärsidé skapar sociala mervärden.

Här finns möjlighet till sysselsättning och förberedande arbetsträning utifrån ett individuellt anpassat schema.

Arbetsuppgifterna kan vara matlagning/servering/catering/bakning, snickeri/hantverk, cementgjutning, odling/trädgårdsarbete, företagsadministration, webbdesign/hemsida samt arbete i second hand och sommarcafé mm.

Väntorp Rehab och Glöden ligger i en härlig miljö i Ulriksdal, Bergshamra med goda kommunikationer med buss eller T-bana.

Om du vill börja här behöver du göra en ansökan hos Vuxenenheten på Socialförvaltningen eller via arbetsförmedlingen.

Dela:

Kontakt

Vuxenenheten mottagning

Socialförvaltningen

08-746 11 78

Mer kontaktinformation om Vuxenenheten mottagning

Väntorp Rehab

Socialförvaltningen

072-583 38 90

Mer kontaktinformation om Väntorp Rehab

Kooperativet Glöden

Socialförvaltningen

08-514 83 206

Mer kontaktinformation om Kooperativet Glöden