Särskilt boende

Om du har en psykisk funktionsnedsättning, har ett omfattande behov av stöd och när insatser i hemmet inte är tillräckliga kan du ansöka om särskilt boende där det finns personal hela eller delar av dygnet.

Det finns särskilda boenden i Solna. I första hand prövas alltid möjligheten att erbjuda dig bostad med särskild service i Solna. Endast om plats inte kan erbjudas i Solna eller om det finns starka skäl för att bo någon annanstans kan boende erbjudas utanför kommunen. Om du bor på ett särskilt boende betalar du förutom hyra och mat en inkomstprövad omsorgsavgift.

Vill du ansöka om särskilt boende?

Kontakta Vuxenenhetens mottagning på telefonnummer 08-746 11 78. Vi har telefontid måndag-fredag klockan 9-16, lunchstängt 12-13. Om du redan har kontakt med en socialsekreterare på Vuxenenheten kan du ansöka direkt till honom eller henne.

Dela:

Kontakt

Vuxenenhetens mottagning

Socialförvaltningen

08-746 11 78

Besöksadress

Englundavägen 13, 2tr (Solna Business Park)

Mer kontaktinformation om Vuxenenhetens mottagningstelefon