Delaktighet och inflytande

Har du erfarenhet av att ha tagit del av socialtjänstens insatser inom områdena beroende eller socialpsykiatri? Är du närstående till någon som har denna erfarenhet? Vi som arbetar på Vuxenenheten är intresserade av att utveckla våra insatser och verksamheter tillsammans med dig. Dina åsikter är värdefulla!

Inflytanderåd

Inom Solna stad finns ett etablerat inflytanderåd med representation från våra boenden och sysselsättningsverksamheter. Genom delaktighet och synpunkter från dig som tar del av insatserna ökar vi förutsättningar för att bättre svara upp mot de behov som finns.

Öppet Hus
Onsdag den 27/2 bjuder inflytanderådet in till Öppet Hus för dig som är brukare/närstående och boende i Solna. Hela inbjudan återfinns i högerspalten.

Tid: Kl. 14.00-20.00
Plats: Östervägens Aktivitetshus
Adress: Östervägen 16 A bv, Solna
www.ostervagens-aktivitetshus.se

Andra inflytandeforum

Utöver att starta upp ett inflytanderåd finns även andra former av inflytandeforum. Du kan läsa mer om aktuella inflytandeforum i den här länken.

Vill du veta mer om hur du kan påverka?

Kontakta Emilia Kägu, kvalitetsutvecklare på socialförvaltningen på telefonnummer 08-746 38 89.

Studiecirklar

För att orka och klara av att vara med och påverka kan det behövas vissa kunskaper om vilka rättigheter man har, hur inflytande kan se ut och om mötesteknik. Man kan även behöva fundera på hur ens egen situation har sett ut och var man befinner sig nu. Ett sätt att få mer kunskap är att delta i någon av våra studiecirklar. Cirklarna är ett samarbete tillsammans med NSPH (Nationell Samordning för Psykisk Hälsa) och Studieförbundet Vuxenskolan. Du kan läsa mer om studiecirklarna om du klickar på länken studiecirklar.

Lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter på hur du upplever verksamheten? Alla synpunkter är välkomna. Du kan självklart lämna synpunkter anonymt om du önskar. Synpunktsformuläret för vuxenenhetens verksamheter hittar du här.


Dela: