Frågor och svar

Här finns de vanligaste frågorna och svaren samlade.

Vad är det för skillnad på godmanskap och förvaltarskap?

Svar: Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. Gode mannen är endast ett biträde åt huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som rör den dagliga hushållningen.

Saknar huvudmannen förmåga att ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta dennes samtycke.

Får man som god man byta bank för huvudmannens räkning?

Svar: Då huvudmannen har samtyckt till godmanskapet anses denne ha accepterat att gode mannen vidtar rättshandlingar som rör dennes dagliga hushållning. Att byta bank är dock inte en åtgärd som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen. En god man kan därför inte utan vidare föra över huvudmannens alla pengar eller liknande från en bank till en annan, t ex av anledning att en annan bank ligger på mer bekvämt avstånd eller att gode mannen har andra huvudmäns tillgångar i denna bank. Gode mannen måste först få huvudmannens samtycke till en sådan åtgärd.

När huvudmannen är i sådant tillstånd att han/hon inte förstår vad saken gäller och därför inte kan lämna samtycke, krävs av naturliga skäl inget samtycke.

Inte heller i detta fall kan emellertid en god man utan vidare byta bank. Det kan ju t ex tänkas att huvudmannen har haft speciella och personliga skäl till att vilja ha sina tillgångar i en särskild bank. God man/förvaltare bör höra med nära anhöriga.

Måste god man/förvaltare som förordnas av tingsrätten eller överförmyndarnämnden invänta laga kraft-datum? (3 veckor)

Svar: Nej, det datum som står på tingsrättens beslut gäller som startdatum. Överförmyndarkansliet skickar även registerutdrag till gode mannen/förvaltaren, men man kan alltså börja "arbeta" så snart beslutet kommit.

Dela: