Förvaltarfrihetsbevis

Vissa myndigheter kan kräva att du inlämnar ett förvaltarfrihetsbevis vilket innebär ett bevis på att du inte har en förvaltare.

Förvaltarfrihetsbevis kan till exempel behövas om du ska starta ett företag och det ska utfärdas av överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd.

Hur får jag ett förvaltarfrihetsbevis?

Det behövs ett personbevis från Skattemyndigheten som visar på din hemort för innevarande år. Detta skickas till överförmyndarkansliet, som efter kontroll i sitt register skickar personbeviset med vederbörliga stämplar, till den som söker.

Personbevis i original skickas till:

Överförmyndarnämnden
Solna Stad
171 86 Solna

Alternativt kan du lämna in handlingar i receptionen, Solna stadshus, märkt "Överförmyndarnämnden".

Dela: