Arvoden god man för ensamkommande barn

Kommunen betalar arvodet för dig som är god man för ensamkommande barn. Under asylprocessen är arvodet 2 215 kronor per månad. Kostnadsersättningen är 100 kronor per månad.

Efter att barnet fått permanent uppehållstillstånd är arvodet 5 % + 5% +2 % av prisbasbeloppet per år.

Som god man för ensamkommande barn ska du lämna in en redogörelse (Word-dokument, 50 kB) för varje kvartal. Då begär du också arvode för perioden. I normala fall får du ersättningen månaden efter det att du lämnat in redogörelsen och arvodesyrkandet.

Inlämning och utbetalning

Redogörelse skall inlämnas senast 30 dagar efter avslutad tidsperiod.

Dela: