Välkommen till anhörigveckan!

Traditionsenligt anordnar stadens anhörigteam, i år i samverkan med vuxenenheten, anhörigdagarna under första veckan av oktober. Anhörigdagarna är en vecka av föreläsningar och aktiviteter med syfte att uppmärksamma, utbilda och umgås. Samtliga föreläsningar är kostnadsfria.

Farföräldrar med barnbarn i Frösunda

Årets program är förlagt över hela vecka 40 med en rad olika aktiviteter. Bland annat föreläser Ida Högström, grundare av medberoendepodden, om hur det är att leva med ett medberoende och vilka verktyg som finns för att bryta mönstret.

Du kan även få tips och råd och hur du kan hålla dig på benen samt lära dig mer om vikten av beröring utifrån praktik och teori.

Här är programmet i sin helhet:


Blir du berörd
Enligt olika studier från American Journal of Psychiatry är en tillgiven beröring med handen en terapeutisk gest fylld av betydelse, som kan ha en mer kraftfull effekt på oss än någon drog eller medicin. Stina Pettersson Specialistundersköterska och Taktil massör berättar om vikten av beröring utifrån praktik och teori.

Måndag 30 september kl. 17.00 –18.30 Plats: Biblioteket Solna centrum

Prisa god omsorg
Äldreforum i Solna i samarbete med omvårdnadsförvaltningen bjuder in till seniordagen. Under dagen kommer det att delas ut diplom till personer som under året gjort insatser utöver det vanliga för våra seniorer. Anhörigteamet kommer att finnas på plats med en monter.

Tisdag 1 oktober kl. 10.00 – 14.00 Plats: Hallens bokcafé, Lövgatan 45

Stå stadigt på fötterna

Få tips och råd om hur du kan hålla dig på benen. Arbetsterapeut Navid Rahbar föreläser om fallprevention. Du får även tillfälle att träna din fysik tillsammans med hälsopedagog Evelina Danielsson.

Onsdag 2 oktober kl. 14–16 Plats: Biblioteket Solna centrum

Blicka in i framtiden
En informationsträff om familjejuridik Vilka är fördelarna med en framtidsfullmakt? Hur går det till att skriva en framtidsfullmakt? Hur skriver man ett testamente? Träffen arrangeras av anhörigteamet i Solna stad i samarbete med Fenix familjejuridik- och begravningsbyrå.

Torsdag 3 oktober kl. 15- 16:30 Plats: Biblioteket Solna centrum

Är du medberoende
2015 startade Ida Högström medberoendepodden för att inspirera anhöriga att sluta lida i det tysta. Ida föreläser också om medberoende och sina egna erfarenheter. Ikväll berättar hon om hur det är att leva med ett medberoende och vilka verktyg som finns för att bryta mönstret. Träffen arrangeras av Socialförvaltningens vuxenenhet.

  • Tid: Fredag 4 oktober kl. 16:30-18:30
  • Plats: Biblioteket Solna centrum

Vill du träffa andra anhöriga? Du är välkommen att delta i någon av Solna stads anhöriggrupper. Mer information hittar du på solna.se/anhorig Du kan även kontakta Birgitta Bender, anhörigkonsulent i Solna stad. Telefon: 08-746 31 29, e-post: birgitta.bender@solna.se

Anhörigas riksförbund har en lokalavdelning i Solna där du kan engagera dig i frågor som rör anhöriga. Vill du veta mer? Läs mer på ahfsolna.blogspot.com eller mejla ahfsolna@gmail.com


Dela: