Vaksam i vardagen – bli trygg i vardagen som senior

Under våren 2019 kommer Omvårdnadsförvaltningen i Solna stad tillsammans med ABF, lokalpolisen i Solna och Brottsofferjouren Nordväst ordna studiecirklar för seniorer på temat "Vaksam i Vardagen".

Under sex veckor kommer utbildade cirkelledare hålla studiecirklar för seniorer på de olika seniorträffarna i Solna. Du anmäler dig till att delta vid en seniorträff där ni träffas en gång i veckan med fokus på olika teman.

Studiecirklarna, Vaksam i vardagen, har syfte att äldre ska ges kunskap och möjlighet att bli mer vaksamma i olika situationer och kunna öka känslan av trygghet i vardagen.

Tema för cirklarna:

  • "Var på din vakt" - om brott som sker på allmän plats
  • Hur man hanterar sina pengar på ett tryggt sätt
  • "Ditt hem är din borg" - om brott som sker vid eller i bostaden
  • Hur gör man för att undvika fallolyckor/fallskador i hemmet
  • Naturliga reaktioner när man varit utsatt för brott
  • Din pusselbit är viktig i polisens arbete

Studiecirklarna kommer att äga rum på:

  • Skoga - måndagar 13.30-15.00, start 4/2
  • Kupan - tisdagar 13.30-15.00, start 29/1
  • Turkosen - onsdagar 13.30-15.00, start 30/1
  • Ankaret (finskspråkig) - torsdagar 10.30-12.00, start 28/1

Anmälan görs till 08-505 868 00 eller till e-postadressen info.abfnorrastockholmslan@abf.se. När du anmäler dig ska du tala om vilken seniorträffs studiecirkel som du vill delta vid. Anmäl dig senast den 18 januari.

Dela: