Tilldelningsbeslut för vård- och omsorgsboenden i Solna

Den 5 juni 2018 fattade omvårdnadsnämnden ett tilldelningsbeslut gällande driften av vård- och omsorgsboenden i Solna.

Avtalet gäller från den 1 mars 2019. De nya avtalen kommer att gälla sammanlagt elva år, vilket skapar goda förutsättningar för långsiktiga samarbeten. Enligt de krav som fanns i upphandlingen ska vården och omsorgen utgå ifrån individens behov, vara uppföljningsbar och att välfärdstekniken ska utvecklas.

Det omtyckta upplägget med olika profiler finns kvar, med undantagen att Björkgården får en idrott- och friluftsprofil och att Tryggheten får en djur- och naturprofil.

Tilldelningsbeslut:

  • Vardaga Äldreomsorg AB fortsätter driften av Ametisten
  • Temabo AB fortsätter driften av Berga och nu även Tryggheten
  • Förenade Care AB fortsätter driften av Björkgården
  • Förenade Care AB tar över driften av Hallen
  • Vardaga Äldreomsorg AB tar över driften av Oskarsro och Polhemsgården

Efter överprövningstiden, som pågår till den 20 juni, kan avtal med de nya utförarna att tecknas. I nästa steg ska de nya utförarna söka tillstånd för att driva verksamheten hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). De nya utförarna kommer att informera boende, anhöriga och personalen om övertagningsprocessen.

För frågor om upphandlingen, vänligen kontakta Solna stads kontaktcenter.

Dela:

Kontakt

Solna stad

08-746 10 00

Mer kontaktinformation om Solna stad