Stödgrupper för dig som är anhörig

När en person drabbas av psykisk ohälsa och/eller beroende berörs även du som lever i personens närhet. Du som känner igen dig kan också behöva stöd för din egen del. Du som bor i Solna eller har din närstående boende i Solna kan ta del av vårt anhörigstöd. Nedan finns våra olika alternativ.

Anhöriggrupper

Anhöriggrupp i studiecirkelform: Vi har två olika cirklar, en för anhöriga till personer med psykisk ohälsa (start 27 september, anmälan senast 20/9) och en för anhöriga till personer med beroendeproblematik (start 9 oktober, anmälan senast 2/10). För mer info klicka på länkarna nedan.

ACT-samtalsgrupp

  • ACT-samtalsgrupp utifrån den evidensbaserade metoden ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Metoden är en vidareutveckling av KBT (kognitiv beteendeterapi) och gruppen vänder sig till anhöriga till en personer som har alkohol- eller drogproblem och/eller psykisk ohälsa. I samtalsgruppen kommer vi bland annat att jobba med att identifiera overksamma beteendemönster, utforska utmanande livssituationer samt skapa acceptans kring jobbiga tankar och känslor. Vi tränar på att öka vår självmedkänsla och förmåga att vara i nuet.

Gruppen startar 23/10 och pågår under 8 tisdagar mellan 16.30-18.30 i lokaler på Östervägens aktivitetshus, Östervägen 16A, Solna.

Samtalsledare är Madelen Karlsson, behandlare/KBT terapeut och Ann Sjöström ACT-terapeut. Sista anmälningsdag är den 15/10 och görs via mail till ann.sjostrom@solna.se

Du kan läsa mer om Acceptance and Commitment Therapy i det här dokumentet (PDF-dokument, 12 kB).

Dela: