Solna stad klättrar till tredjeplats i Kvinnofridsbarometern

Solna placerar sig på tredje plats när Kvinnofridsbarometern rankar kommunernas arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Därmed klättrar staden över hundra placeringar sedan den första rankningen 2015.


I Kvinnofridsbarometern 2019 från Förbundet Unizon placerar sig Solna stad på en tredje plats i en rankning av Sveriges 290 kommuner.

– Vi har de senaste åren växlat upp stadens insatser mot våld och förtryck i nära relationer, och det syns inte minst i Kvinnofridsbarometerns senaste rankning av landets kommuner, där Solna de senaste fyra åren klättrat hundra placeringar till en tredje plats, säger Arion Chryssafis, socialnämndens ordförande, Solna stad.

Klättrar över hundra placeringar

Förbundet Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Förbundet presenterar vartannat år en rankning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i Kvinnofridsbarometern. De kriterier som bedöms är till exempel socialtjänstens rutiner, utbildning, resurser, samordning och systematiskt arbete. Sedan mätningen 2015 klättrar Solna stad över hundra placeringar från plats 108 till plats 3. Vid rankningen 2017 placerade sig Solna på plats 58.

Strategi för att motverka våld och förtryck i nära relationer

Solna stad har tagit fram en strategi för att motverka våld och förtryck i nära relationer, som ger tydliga riktlinjer för såväl insatser och stöd som för det förebyggande arbetet. Staden har nära samverkan med Agera Kvinnojour i Solna, och bidrar med ekonomiskt stöd för kvinnojourens lokaler. Med finansiellt stöd av Solna stad har Agera Kvinnojour startat en ny verksamhet med riktat stöd som ger stöd vid polisanmälan eller inför, under och efter en eventuell rättegång.

Dela: