Så nöjda är Solnas äldre med hemtjänst och vård- och omsorgsboenden

Höga betyg för valfrihet, inflytande och trygghet för hemtjänsten, men samtidigt ett lägre resultat på Solnas vård- och omsorgsboenden – det visar svaren från Socialstyrelsens enkätundersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen.

87 procent är nöjda med hemtjänsten i Solna stad, visar resultatet av Socialstyrelsens årliga enkätundersökning i Sveriges kommuner: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Resultatet ligger över genomsnittet i Stockholms län på 84 procent, och strax under riksgenomsnittet på 88 procent. Samtidigt har nöjdheten hos boende på Solnas vård- och omsorgsboenden sjunkit jämfört med tidigare år och ligger på 75 procent (genomsnittet för riket: 81 procent).

– Resultatet ger oss viktig information för det fortsatta arbetet med kvalitetsutveckling. Samtliga utförare analyserar resultatet och kommer att ta fram handlingsplaner med åtgärder och förbättringar. Det kan till exempel handla om utbildningsinsatser, förändrade arbetssätt och förbättrad boendemiljö, säger Elisabet Sundelin, chef för omvårdnadsförvaltningen, Solna stad.

Mer valfrihet och inflytande inom hemtjänsten

Hemtjänsten i Solna stad får högre betyg än genomsnittet i resten av landet vad gäller valfrihet och inflytande. 84 procent svarar att de har fått välja utförare av hemtjänsten, till skillnad från genomsnittet i riket på 57 procent. Inom svarsområdet Inflytande har 87 procent svarat att personalen brukar ta hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. Motsvarande resultat för riket är 86 procent och för Stockholms län 84 procent.

Förbättringsområden på vård- och omsorgsboenden

Parallellt med resultatet inom hemtjänst presenterar Socialstyrelsen även resultatet från vad gäller vård- och omsorgsboenden ("särskilt boende"). Enkätundersökningen genomfördes under en period då flera verksamheter stod inför byte av utförare, vilket kan vara en delförklaring till att resultatet sjunkit jämfört med tidigare år.

Dela: