Rökfri arbetstid inom vård och omsorg

All arbetstid ska bli rökfri inom Solnas vård- och omsorgsverksamheter. Beslutet innebär en mer hälsosam miljö för både brukare av vården och för medarbetarna. I stadens egna verksamheter införs rökfri arbetstid från och med den 1 april 2018.

I de upphandlade verksamheterna kommer rökfri arbetstid därefter att införas successivt och på sikt omfatta samtliga verksamheter. Detta beslutade omvårdnadsnämnden i slutet av oktober. Rökfri arbetstid innebär att personalen inte har rätt att gå ifrån och röka under arbetstid eller under kortare raster. Undantaget är lunchraster, som inte räknas som betald arbetstid.

– Beslutet ska inte ses som en jakt på rökare. Syftet med beslutet är att sätta brukarnas hälsa i första rummet och garantera att de inte ska behöva utsättas för röklukt, vilket somliga upplever som obehagligt, säger Samuel Klippfalk, ordförande i omvårdnadsnämnden.

De fackliga organisationerna och omvårdnadsförvaltningen är positiva till beslutet. Idag har en majoritet av landets kommuner infört rökfri arbetstid, enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Sedan årsskiftet har Solnas barn- och utbildningsförvaltning rökfri arbetstid för all personal.

Stöd att sluta röka

Tre av fyra rökare vill ha hjälp att sluta röka, enligt Sluta-röka-linjen. Omvårdnadsförvaltningen kommer att erbjuda stöd till medarbetare som önskar hjälp att sluta.

Annan kostnadsfri hjälp att sluta röka finns också på Sluta-röka-linjen, tel 020-84 00 00 eller slutarokalinjen.se.

Dela: