Ny telefonlinje för personer som utövar våld i nära relationer

Den 4 februari öppnar en ny telefonlinje som pilotprojekt, "Välj att sluta", som ska hjälpa personer som vill sluta utöva våld i nära relationer. Den nya telefonlinjen är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum Stockholm.

2017 anmäldes över 12 000 fall av våld i nära relationer, visar statistik från BRÅ. Tidigare insatser från samhället och frivilligorganisationer har främst riktat sig till de våldsutsatta. Syftet med den nystartade telefonlinjen "Välj att sluta" är att minska våldet genom att fånga upp den som utövar våld i nära relationer.

Telefonlinjen bemannas av utbildade terapeuter från Manscentrum Stockholm. Den som ringer kommer att kunna få i stöd i stunden, men också uppmanas att söka mer långtgående hjälp och behandling hos en verksamhet i sin hemkommun.

Telefonlinjen är ett pilotprojekt i Stockholms och Skånes län som pågår fram till december 2020. Telefonnumret till "Välja att sluta" är 020-555 666.

väljattsluta.se finns mer information om telefonlinjen och pilotprojektet.

Dela: