Goda resultat när Hälsoprojektet 65+ utvärderas

Under våren deltog och avslutade 168 personer Hälsoprojektet 65+ i Solna. Hälsoprojektet 65+ är ett hälsofrämjande kom-i-gång-projekt för att inspirera Solnas seniorer till fysisk aktivitet. 2018 års upplaga har nu utvärderats och resultaten är tydliga – träning förbättrar livskvalitén!

Hälsoprojektet, som består av åtta veckors träning i grupp ledda av GIH-studenter, inleds och avslutas med hälsotester. Träningen sker på lokala friskvårdsanläggningar i Solna. Hälsotesterna genomförs av de GIH-studenter som ansvarat för träningspassen. Syftet med testerna är att mäta vilka effekter träningen i Hälsoprojektet 65+ har inom olika områden, exempelvis kondition, styrka, rörlighet och balans.

Stora förbättringar

I de mätningar som GIH-studenterna gjort syns tydliga förbättringar på nästan samtliga områden. Deltagarna har främst förbättrat styrkan i armar, bål, rygg samt ben. I en av grupperna som analyserats ökade exempelvis uthålligheten i bål och höftböjarmuskulaturen med i genomsnitt cirka 38%. Dessutom syntes förbättringar på de minnestester som genomfördes, vilket i kombination med deltagarnas egen bedömning av förbättrat välmående från hälsoenkäterna tydligt visar på att vältränad kropp ger välmående knopp!

I december öppnar anmälan till 2019 års Hälsoprojekt 65+. Du kan läsa mer om Hälsoprojektet 65+ här.

Dela: