Vuxna & missbruk

Har du frågor kring missbruk eller beroende eller är du orolig för någon som är över 20 år kan du ringa till mottagningen på Vuxenenheten.

Om du gör en ansökan eller om en anmälan kommer till oss gör vi en bedömning om en utredning ska inledas. Utredningen genomförs av en socialsekreterare som tillsammans med dig kartlägger vilka insatser som är mest lämpade för dig.

I första hand erbjuds öppenvård. Det finns också öppenvård där du har möjlighet att vara anonym. Läs mer om öppenvård.

Det finns även möjlighet att ansöka om vård på behandlingshem. Vården är kostnadsfri men socialtjänsten tar ut en avgift vid behandlingshemsplaceringar och stödboenden utifrån inkomstprövning.

Vuxenenhetens mottagning har telefontid måndag-fredag 9.00-16.00 med lunchstängt mellan 12.00 och 13.00. Tel 08-746 11 78.

Om du har ett akut ärende som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar kan du vända dig till Socialjouren Nordväst för råd och stöd.

Om behov finns kan du också erbjudas kontakt med landstingets beroendemottagning. Läs mer om mottagningen.

Andra stödorganisationer och jourer

Gör Alkoholprofilen för att få bättre koll på hur din alkoholkonsumtion ser ut. Följ länken

Dela:

Kontakt

Vuxenenheten mottagning

Socialförvaltningen

08-746 11 78

Mer kontaktinformation om Vuxenenheten mottagning

Synpunkter, klagomål och överklagan till Socialförvaltningen