Kvalitetsdeklaration - Stöd till vuxna med missbruk

Du kan vända dig till socialtjänsten om du har problem med alkohol och droger eller vill rådgöra om en anhörig som har ett missbruk. I samråd med dig kan olika stöd- och behandlingsinsatser erbjudas i öppna former eller på behandlingshem. Du kan i vissa fall vända dig direkt till verksamheter som ger olika stödinsatser men för att få visst stöd kan en ansökan behöva göras. Om du är orolig för någon som missbrukar kan en anmälan göras till socialtjänsten. Arbetet bedrivs utifrån socialtjänstlagen, lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och kommunala riktlinjer.

Kvalitetsdeklaration - Stöd till vuxna med missbruk (PDF-dokument, 1,6 MB)

Dela: