Vårdplanering på sjukhus

Om du vårdas på sjukhus och behöver hjälp i hemmet efter sjukhusvistelsen ska ansvarig läkare, i samråd med dig, ordna en vårdplanering innan du skrivs ut.

Vårdplanering på sjukhus

Det är ett möte som hålls på avdelningen och där du, eventuella anhöriga, sjukhuspersonal, kommunens biståndshandläggare, primärvården och andra som kan vara berörda deltar.

Syftet med mötet är att göra en planering för hur din vård och omsorg skall tillgodoses i hemmet efter utskrivningen från sjukhuset. Du kanske har svårt att själv klara din personliga omvårdnad eller behöver serviceinsatser i form av städning, inköp eller liknande.

Vad händer på mötet?

Under mötet får du möjlighet att berätta om din situation och dina eventuella svårigheter samt ställa frågor och få information om vilka hjälpinsatser som finns att tillgå samt vad det kostar. Sjukhuset ger vid mötet, en beskrivning av ditt tillstånd både medicinskt, omvårdnadsmässigt och funktionellt.

Biståndshandläggaren gör en bedömning i samråd med dig, om hur det fortsatta omvårdnadsbehovet skall tillgodoses när du skrivs ut från sjukhuset och du gör en ansökan om de insatser du behöver hjälp med.

Vad händer efter vårdplaneringen?

Därefter gör biståndshandläggare en utredning, en slutlig bedömning samt fattar beslut om vilken/vilka hjälpinsatser du kan få. Biståndshandläggare beställer insatserna hos det hemtjänstföretag som du valt och de kontaktar dig för att påbörja hjälpen.

Om du behöver fortsatt hjälp med något medicinskt som till exempel mediciner så är det din vårdcentral som hjälper till med detta.

Dela: