Resultat av kundundersökning

Här kan du se det totala resultatet av den senaste kundundersökningen för vald hemtjänstutförare.

Mer information om hur undersökningen har gått till

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?

85%
Medelvärde: 81

Skalan är 1-100 där 100 är mycket bra. Strecket som visas är det totala medelvärdet för samtliga utförare.

Så tycker kunderna 2017

Omdöme

1. Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov (F5)

75%
Medelvärde: 71

2. Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten? (F7)

69%
Medelvärde: 69

3. Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras? (F8)

86%
Medelvärde: 89,00

4. Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? (F9)

54%
Medelvärde: 67

5. Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter? (F10)

82%
Medelvärde: 86

6. Brukar personalen komma på avtalad tid? (F11)

86%
Medelvärde: 90

7. Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? (F12)

81%
Medelvärde: 82

8. Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? (F13)

53%
Medelvärde: 69

9. Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? (F14)

96%
Medelvärde: 98

10. Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? (F16)

80%
Medelvärde: 87

11. Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? (F17)

84%
Medelvärde: 90

12. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov? (F19)­­­­

66%
Medelvärde: 80

13. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? (F20)

84%
Medelvärde: 89

Kontakt

08-746 18 44
08–746 17 25 (fax)
http://www.solna.se/humaniorahemtjanst
jeane­tte.b­ergst­rom@solna.se

Besöksadress

Lövgatan 45
169 32 Solna Visa på karta

Jeanette Bergström

Verksamhetschef

08-746 18 44 , 072-583 31 35
jeane­tte.B­ergst­rom@solna.se

Eva Dahlby

Biträdande verksamhetschef

08-746 19 44 , 072-583 19 44

Ann-Charlott Gustafsson

Gruppchef - Humaniora 1

08-746 14 90 , 072-583 31 37
Ann-c­harlo­tt.gu­stafs­son@solna.se

Girmay Selemon

Gruppchef - Humaniora 2

08-746 18 45 , 072-583 31 38
Girma­y.Sel­emon@solna.se

Irene Gustavsson

Gruppchef - Humaniora 3

, 072-583 12 22
Irene­.Gust­avsso­n@solna.se

Nela Djedovic

Gruppchef - Humaniora 4

08-746 17 26 , 072-583 31 40
nela.­djedo­vic@solna.se

Jeanette Katsoulakis

Gruppchef - Humaniora 5

08–746 18 46 , 072-583 31 39
Jeane­tte.k­atsou­lakis­@solna.se

Geni Abraha

Gruppchef - Humaniora 6

08-746 21 23 , 072-583 10 09
Geni.­abrah­a@solna.se

Kontakta Nattpatrullen

, 08 – 746 14 89