Humaniora kommunal hemtjänst

Vi är den kommunala hemtjänstutföraren som har verkat i Solna sedan 1970-talet. Vi är det trygga valet som ger dig god kvalitet i omvårdnad och service. Väntorps tvätteri stryker och manglar din tvätt. Vi har demensteam under ledning av en Silviasyster. Vi samverkar bl.a med stadens dagverksamheter samt primärvården. Vi har palliativa ombud för bästa omvårdnad. I vår organisation finns även trygghetslarm och nattpatrull.
Varmt välkommen till oss på Humaniora hemtjänst.
Jeanette Bergström med personal
Telefonnummer: 08-746 18 44 
Adress: Lövgatan 45, 169 32 Solna

Denna hemtjänst har ett certifierat demensteam. Klicka på symbolen för att läsa mer.

Antal kunder i Solna

464
2019-03-0101-01

Språk

Utöver svenska så är det flera i personalen talar andra språk, t ex finska, engelska, spanska, tigrinja, polska, slovakiska, arabiska, persiska, turkiska, franska och thailändska.

Punkter på kartan

1. Humaniora hemtjänst

Lövgatan 45
169 32 Solna

59.363387,17.985225

Kontakt

08-746 18 44
08–746 17 25 (fax)
http://www.solna.se/humaniorahemtjanst
jeane­tte.b­ergst­rom@solna.se

Besöksadress

Lövgatan 45
169 32 Solna Visa på karta

Jeanette Bergström

Verksamhetschef

08-746 18 44 , 072-583 31 35
jeane­tte.B­ergst­rom@solna.se

Eva Dahlby

Biträdande verksamhetschef

08-746 19 44 , 072-583 19 44

Ann-Charlott Gustafsson

Gruppchef - Humaniora 1

08-746 14 90 , 072-583 31 37
Ann-c­harlo­tt.gu­stafs­son@solna.se

Girmay Selemon

Gruppchef - Humaniora 2

08-746 18 45 , 072-583 31 38
Girma­y.Sel­emon@solna.se

Irene Gustavsson

Gruppchef - Humaniora 3

, 072-583 12 22
Irene­.Gust­avsso­n@solna.se

Nela Djedovic

Gruppchef - Humaniora 4

08-746 17 26 , 072-583 31 40
nela.­djedo­vic@solna.se

Jeanette Katsoulakis

Gruppchef - Humaniora 5

08–746 18 46 , 072-583 31 39
Jeane­tte.k­atsou­lakis­@solna.se

Geni Abraha

Gruppchef - Humaniora 6

08-746 21 23 , 072-583 10 09
Geni.­abrah­a@solna.se

Kontakta Nattpatrullen

, 08 – 746 14 89