Resultat av kundundersökning

Här kan du se det totala resultatet av den senaste kundundersökningen för vald hemtjänstutförare.

Mer information om hur undersökningen har gått till

Så tycker kunderna 2017

Omdöme

1. Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov (F5)

Ingen data finns
Medelvärde: 71

2. Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten? (F7)

Ingen data finns
Medelvärde: 69

3. Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras? (F8)

Ingen data finns
Medelvärde: 89,00

4. Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? (F9)

Ingen data finns
Medelvärde: 67

5. Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter? (F10)

Ingen data finns
Medelvärde: 86

6. Brukar personalen komma på avtalad tid? (F11)

Ingen data finns
Medelvärde: 90

7. Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? (F12)

Ingen data finns
Medelvärde: 82

8. Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? (F13)

Ingen data finns
Medelvärde: 69

9. Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? (F14)

Ingen data finns
Medelvärde: 98

10. Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? (F16)

Ingen data finns
Medelvärde: 87

11. Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? (F17)

Ingen data finns
Medelvärde: 90

12. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov? (F19)­­­­

Ingen data finns
Medelvärde: 80

13. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? (F20)

Ingen data finns
Medelvärde: 89

Kontakt

08-122 00 430
http://www.enklarevardag.se
info@enklarevardag.se

Besöksadress

Ribbings väg 89
192 52 Sollentuna Visa på karta

Sanne Vatankhah

Verksamhetschef

08-122 00 436 , 070-600 86 06
sanne­@enklarevardag.se