Så tycker kunderna

Resultatet som presenteras för varje hemtjänstutförare är hämtat ur Socialstyrelsens brukarundersökning: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Det är bara utförare som hade fler än 30 kunder vid undersökningstillfället som har ett resultat i denna tjänst. Resultatet finns även att läsa på Socialstyrelsens hemsida.

Totalresultatet som syns på förstasidan i tjänsten och under "Totalt omdöme" i visar resultatet av frågan "Hur nöjd är du med din hemtjänst?".