Resultat av kundundersökning

Här kan du se det totala resultatet av den senaste kundundersökningen för vald hemtjänstutförare.

Mer information om hur undersökningen har gått till

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?

88%
Medelvärde: 81

Skalan är 1-100 där 100 är mycket bra. Strecket som visas är det totala medelvärdet för samtliga utförare.

Så tycker kunderna 2017

Omdöme

1. Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov (F5)

63%
Medelvärde: 71

2. Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten? (F7)

70%
Medelvärde: 69

3. Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras? (F8)

87%
Medelvärde: 89,00

4. Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? (F9)

80%
Medelvärde: 67

5. Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter? (F10)

87%
Medelvärde: 86

6. Brukar personalen komma på avtalad tid? (F11)

93%
Medelvärde: 90

7. Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? (F12)

78%
Medelvärde: 82

8. Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? (F13)

78%
Medelvärde: 69

9. Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? (F14)

96%
Medelvärde: 98

10. Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? (F16)

86%
Medelvärde: 87

11. Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? (F17)

88%
Medelvärde: 90

12. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov? (F19)­­­­

85%
Medelvärde: 80

13. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? (F20)

88%
Medelvärde: 89

Kontakt

010-16 65 000
http://www.adelaomsorg.se
info@adelaomsorg.se

Besöksadress

Framnäsbacken 4
Visa på karta

Donja Bastani

Verksamhetschef

010-16 65 004
donja­@adelaomsorg.se